Begeleiden van jongeren in een kwetsbare positie naar arbeidsmarkt

15 juni 2022

De krapte op de arbeidsmarkt biedt zeker kansen aan kwetsbare jongeren. Maar duurzame arbeidsparticipatie is voor hen allerminst een vanzelfsprekendheid, vertelt Hilde van Gompel. Dit najaar verzorgt ze de training ‘Streetwise én workwise’.

Eerst moet Hilde van het hart dat ze bedenkingen heeft bij de vaak gebruikte term ‘kwetsbare jongeren’. Beleidsjargon dat in haar ogen geen recht doet aan de jongeren waarop ze zich focust. “Ik spreek liever over jongeren met een kwetsbare positie. Vaak gaat het om jongeren uit entree-opleidingen, vso en praktijkonderwijs en leerwerktrajecten in het vmbo die in de kern sterke persoonlijkheden zijn maar veel hebben meegemaakt in hun persoonlijke leven. Soms al op jonge leeftijd.” 

Professionele identiteit

Wat hen richting de arbeidsmarkt vooral parten speelt, is het ontbreken van een professionele identiteit, analyseert Hilde. “Het lukt ze vaak niet te komen tot duurzame arbeidsparticipatie. Ze hebben soms allerlei bijbaantjes gehad en ze zijn in het algemeen streetwise maar hun werknemersvaardigheden blijven achter. Ook heel basale dingen over hoe je gedraagt en wat passend gedrag is binnen een bedrijf zijn voor hen niet vanzelfsprekend. Het vinden van een baan of stage dat lukt doorgaans wel. Maar hierna lopen ze vaak vast. Wat je ook ziet is dat ze weinig of geen rolmodellen hebben in het eigen netwerk.  Stage of werk is voor hen een enorme uitdaging.”

Streetwise én workwise

Op 13 oktober start de training ‘Streetwise én workwise’. Het programma richt zich op stagebegeleiders en docenten in het praktijkonderwijs, vso, vmbo en entree-opleidingen. De kernvraag in de training: ‘hoe begeleid je jongeren in een kwetsbare positie naar werk en in hun beroepspraktijkvorming’? Hilde: “Nog altijd komt een grote groep jongeren niet aan de bak. In mijn training geef ik de deelnemers tools en inzichten om vanuit andere perspectieven naar het gedrag te kijken van deze jongeren en hoe je met praktische werkvormen ondersteuning kunt bieden als stagebegeleider of docent. Na deze training heb je een vollere gereedschapskist waaruit je kunt putten in de begeleiding van deze jongeren. Hoe sluit je bij het zoeken van een baan of stageplek aan bij de motivatie en talenten van een jongere? Hoe bereid je hem of haar voor op een kennismakingsgesprek of sollicitatie? Hoe organiseer je de begeleiding en de samenwerking met de praktijkopleider in het bedrijf? Maar ook: wat doe je als er brandjes geblust moeten worden? Het is belangrijk om als ondersteuner verder te kijken dan je neus lang is; wat speelt er nu echt? Het is mooi als je een tegenslag of een probleem kunt ombuigen naar een leermoment. Zodat de jongere een succeservaring opdoet, wat weer resulteert in meer zelfvertrouwen."

Sterk in schoenen staan

Hilde merkt op: “in dit werk moet je heel sterk in je schoenen staan.” Ze weet waarover ze het heeft en kent de problemen waar deze groep jongeren tegenaan lopen van zeer nabij.  Hilde ziet hoe broos hun zelfvertrouwen is. In de begeleiding is in haar ogen veel meer nodig ”dan een vak overbrengen”.  Drie dagen per week is Hilde docent op de Entree-opleiding van het Summa College in Eindhoven.  Ze combineert haar docentschap met het verzorgen van praktijkgerichte trainingen. Casussen en dilemma’s van de deelnemers krijgen veel aandacht.  “De kunst is als ondersteuner van deze jongeren de balans te bewaren tussen professioneel bezig zijn en een connectie maken met deze jongeren. Dat doe je door je voor hen open te stellen. Maar alleen met een groot hart kom je er niet. Je moet deze jongeren, zo is mijn ervaring, ook zelf verantwoordelijk maken en zo hun motivatie aanboren. En adequaat ondersteunen als de motivatie inzakt. Zeker in deze post-coronatijd is dat een belangrijk punt."

 

 Meer over training 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Hilde van Gompel
Adviseur
085-2101580

E-mail Hilde