Bespreekbaar maken van kindermishandeling: leren van expert Patricia Ohlsen

15 juli 2020

In iedere klas zit gemiddeld één kind dat thuis is mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. De gevolgen voor kinderen zijn ernstig. Uit onderzoek van Verwey-Jonker Instituut blijkt dat vier op de tien van deze kinderen traumatische klachten heeft.

In het nieuwe schooljaar verzorgt Patricia Ohlsen een training over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling én een training voor vertrouwenspersonen. Beide trainingen hebben een hoog praktisch gehalte (o.m. veel ruimte voor casussen; oefenen met trainingsacteur) en krijgen hoge waarderingen van eerdere deelnemers. Patricia traint, coacht en publiceert over thema's als ongewenste omgangsvormen, signaleren en bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling, grensoverschrijdend gedrag. Ze is auteur van het boek: 'Kindermishandeling, en dan... Hoe te signaleren en handelen binnen het Primair Onderwijs'. Patricia is aangesloten bij de LTAK (Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling) en heeft een licentie voor het uitvoeren van trainingen over de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

 

Ook verzorgt Patricia in het nieuw schooljaar een training voor vertrouwenspersonen. Een greep uit de evaluaties van deelnemers aan eerdere trainingen van Patricia Ohlsen.“Een nuttige en leerzame training.” “Er is ruimte voor eigen inbreng en er wordt gekeken naar de behoefte van de groep.” “Je krijgt veel praktijkvoorbeelden.” “Goede afwisseling in interactieve werkvormen.” “Erg leerzaam om de praktijk te oefenen met de gesprekstraining.”

 

Informatie over training Werken volgens de verbeterde meldcode

Informatie over training Vertrouwenspersonen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Patricia Ohlsen
Adviseur
073-6247247

E-mail Patricia