Betekenisvol leren aan de hand van kernconcepten

9 februari 2020

Wereldoriëntatie omvat meer dan het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat óók over onderzoeken, ontdekken, ervaren, discussiëren, kritisch denken, redeneren, samenwerken, problemen oplossen, burgerschap. Competenties en vaardigheden die de kern vormen van de zogeheten ‘21st century skills’.

Voor kinderen in het basisonderwijs is het belangrijk om inzicht te krijgen in zichzelf, hun directe sociale en fysieke omgeving en in de wereld en samenleving.  Die inzichten zijn bij elkaar gebracht in zogeheten 'kernconcepten'.  In een kernconcept zitten allerlei begrippen die met elkaar samenhangen. Zoals 'macht en regels', 'evenwicht en kringloop' en groei en leven'.  

Het werken met kernconcepten biedt mogelijkheden om kinderen op een betekenisvolle en actieve wijze de wereld te laten verkennen. Kernconcepten bieden ook de mogelijkheid om het onderwijsaanbod in verbanden aan te bieden. Ook onderdelen van taal en rekenen kunnen op betekenisvolle wijze een plek krijgen in het geheel.

Meer weten over kernconcepten? Download onze whitepaper

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie