Blog: Onderwijskwaliteit en het bestuursgerichte toezicht

21 juli 2020

Het vernieuwde toezicht dat vanaf 2017 is ingevoerd, gaat ervan uit dat het bestuur eindverantwoordelijke is voor de onderwijskwaliteit op de scholen. Een belangrijke verandering in het vierjaarlijks onderzoek van de inspectie is dan ook dat het toezicht op schoolniveau voor onderwijskwaliteit en kwaliteitszorg wordt gekoppeld aan het toezicht op het bestuur. "In de praktijk merk ik dat zowel de inspectie als de scholen en besturen het nog wel lastig vinden om handen en voeten te geven aan deze bestuurlijke verantwoordelijkheid", blogt expert kwaliteitszorg Annemiek Staarman.

 

Blog: Onderwijskwaliteit en het bestuursgerichte toezicht 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Annemiek Staarman
Adviseur
073-6247247

E-mail Annemiek