Blog: Telefoons in de klas of telefoontas?

23 augustus 2017

Dat je regelmatig een blik op je telefoon werpt is niks nieuws meer. We leven anno 2017 in een gemedialiseerde samenleving. Een nieuw fenomeen en we weten nog niet hoe dit zich verder zal ontwikkelen. Wie kan er tegenwoordig nog zonder social media?  Ook het onderwijsland ontkomt niet meer aan de invloed van telefoons. Tegenwoordig hebben steeds meer kinderen op jonge leeftijd een smartphone in hun bezit: 10-jarigen: 68%; 11-jarigen: 81%; 12-jarigen: 92%. 

Jongeren tussen de tien en vijftien jaar kijken dagelijks een aantal uur op hun beeldscherm. Hoogleraar Patti Valkenburg geeft aan dat dit niet per definitie verkeerd is. Jongeren van nu baat hebben bij mediagebruik. En sociale media kunnen - als ze op een gezonde manier gebruikt worden -  jonge mensen helpen meer zelfvertrouwen te krijgen, hun relaties met leeftijdgenoten te bevorderen en hun identiteit te vormen. 

Telefoons worden mee naar school genomen en scholen hebben hier ieder een beleid in. In sommige scholen zijn de telefoons verboden. Ze moeten in kluisjes opgeborgen worden of aan het begin van de les in een telefoontas gedaan worden. Redenen die genoemd worden zijn de constante afleiding door binnenkomende berichten en aantasting van de privacy.

Ook zijn er veel docenten die het gebruik van telefoons in de klas toestaan. Quizzen met Kahoot worden afgenomen, QR-codes gescand en informatie wordt opgezocht. Docenten geven aan dat ze dit als middel inzetten om de lessen aantrekkelijker te maken en beter te laten aansluiten op de belevingswereld van leerlingen.

Laatst was ik op een school waarbij de leerlingen van de een op de andere dag geen telefoons meer in de klas mochten hebben. Daarbij vertelde een docent dat hier nauwelijks met de leerlingen over gesproken werd. Dit kan juist een goed onderwerp voor een klassengesprek zijn! “Wat doet dit nou met jou dat je zo lang niet op je telefoon kunt kijken?” “Merkte je een verschil in concentratie?” Ga het experiment met je leerlingen aan en praat erover.

Om met leerlingen in gesprek te gaan kan het Mediawijsheidspel ook een leuke start van de les zijn. Ganzenbord, maar dan de moderne variant!  

Bij KPC Groep denken we dat je de telefoons niet meer uit de klas kan weghouden, maar deze bewust moet inzetten wanneer het een toegevoegde waarde heeft. Goed gekozen toepassingen laten leerlingen beter presteren. Stel wel duidelijke grenzen tijdens de les als het gaat om smartphones en/of laptops. Als docent is het de kunst leerlingen dagelijks te verleiden tot leren. ICT kan daarbij zeker een krachtig middel zijn. 

 

Event Onderwijsvernieuwing en ICT
Mediawijsheid is een van de thema’s op het event Onderwijsvernieuwing en ICT op 4 oktober. Voor meer informatie klik hier. 

 

Meer weten over Leren en ICT?

Leren en ICT