Certificerende trajecten voor leerlingen VSO en Praktijkonderwijs

28 augustus 2018

Onder het label ‘Scholing Voor Arbeid’ (SVA) biedt KPC Groep het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs ondersteuning op het gebied van gecertificeerde opleidingen. In trainingen worden docenten en stagebegeleiders in het VSO en PrO geschoold om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te rusten voor een functie. 

SVA richt zich met haar programma's voor arbeidstoeleiding op de sectoren techniek, zorg en welzijn, groen en economie en handel. Aan het opleidingsprogramma gamma is een nieuwe dimensie toegevoegd dankzij de recente samenwerking met The Autosport Company Academy in Waalwijk. Met dit bedrijf zijn twee docentopleidingen ontwikkeld voor de automotive: basisvaardigheden auto schoonmaken en basisvaardigheden autotechniek. Voor meer informatie over SVA gaat u naar de eigen website van SVA

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Tom Koot
Adviseur
06-53818140

E-mail Tom