Continuïteit KPC

23 maart 2018

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 20 maart 2018 het faillissement uitgesproken van Stichting KPC Onderwijs Innovatie Centrum. Als curatoren zijn aangesteld mr. O.B.J. Poorthuis en mr. J. Beerens.

De vooruitzichten op een doorstart zijn zeer gunstig. Dit betekent dat de activiteiten en opdrachten voorlopig worden voortgezet met de verwachting een definitieve oplossing te bewerkstelligen.

 N.B. Het faillissement betreft niet KPC Advies BV en andere gelieerde rechtspersonen.