Coronamaatregelen: angst en somberheid onder jongeren

11 november 2020

Nederlandse kinderen voelen zich minder gezond en hebben vaker last van angst en somberheid door de coronamaatregelen. Dat blijkt uit onderzoek tijdens de eerste lockdown door een team onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van Amsterdam UMC.

Arne Popma, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie riep onlangs in het tv-programma Buitenhof op om van de mentale gezondheid van de Nederlandse jeugd een gezamenlijke maatschappelijke prioriteit te maken. “Thuis, op school, op de sportclub én met alle jeugdprofessionals. We kunnen de veerkracht van kinderen en gezinnen vergroten en zo voorkomen dat klachten erger worden in ernst en aantal.”

Verminderd contact met leeftijdsgenoten

 

Yvonne Visser en Frederiek Westerveld zijn als orthopedagogen verbonden aan het netwerk van KPC Groep. Ze zien dat de coronamaatregelen grote invloed hebben op jongeren. “Uit het onderzoek van Amsterdam UMC blijkt dat de Nederlandse jeugd zich minder gezond voelt, meer slaapproblemen heeft, een toename van angst en boosheid ervaart en dat kinderen verminderd contact hebben met leeftijdgenoten. Dit heeft vanzelfsprekend ook zijn doorwerking in het onderwijs. Om je te kunnen concentreren in een les of tijdens het huiswerk maken is het nodig dat je je aandacht kunt richten. Voldoende beweging, goede voeding, ontspanning, je lekker voelen zijn allemaal belangrijke voorwaarden daartoe.”

Signalen

Zowel Yvonne en Frederiek constateren dat “scholen er van alles aan doen om de scholen open te houden.” “Online onderwijs gaat in veel gevallen goed, maar naar het samenzijn in de klas gaat echt de voorkeur uit. Dat is voor heel veel dingen goed, maar in het bijzonder voor het onderwijs en de contacten tussen docenten en leerlingen onderling. Bovendien geeft het de docent de mogelijkheid eerder te signaleren of het wel goed gaat met een leerling." De signaalfunctie van het onderwijs sluit aan bij de adviezen die voortkomen uit het onderzoek van Arne Popma: maak van de zorg voor kinderen en jeugdigen een gezamenlijke maatschappelijke prioriteit.

Ernst beoordelen

Op school kunnen andere signalen zichtbaar zijn dan bijvoorbeeld in de thuissituatie, stellen beide orthopedagogen. “Waar kun je als onderwijsprofessional op letten om te kijken of het nog goed gaat met een leerling? Hoe kun je de ernst van iemands stemming beoordelen? Hoe ga je daar het gesprek over aan? Wat hoort en bij jou en op school, en wanneer en hoe verwijs je naar inzet buiten school? Dit zijn dingen die we bespreken in onze workshop over dip, depressie en suïcidaliteit onder leerlingen."

Tijdens de workshop staan Frederiek en Yvonne stil bij het herkennen van sombere, depressieve en suïcidale gedachten bij jongeren en de ernstinschatting hiervan. Ook geven ze handreikingen hoe je hierover in gesprek kunt gaan met de leerling en zijn ouders.

Workshop over depressiviteit bij leerlingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Frederiek Westerveld
Adviseur
073-6247247

E-mail Frederiek

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Yvonne Visser
Adviseur
073-6247247

E-mail Yvonne