‘De bende van drie’: wegbereiders voor 10-14 onderwijs in Hoogeveen

24 augustus 2021

“We kijken hier in ons onderwijs steeds meer vanuit het kind. Het gaat er niet om dat het kind in het systeem moet passen. Het systeem moet juist het kind volgen.”

Pidi Reitsma is afdelingsleider mavo, havo, vwo van het Roelof van Echten College (Hoogeveen). Dat we haar spreken heeft alles te maken met de ambitie van haar school om samen met collega’s van PricoH (schoolbestuur voor basisonderwijs) een 10-14 initiatief van de grond te krijgen. In feite zijn beide onderwijsorganisaties ook natuurlijke innovatiepartners. Zo bieden PricoH samen met het Roelof Echten College onder de naam Dotato (Italiaans voor excellent) een speciaal programma voor meerbegaafde kinderen in groep 8 in vakken als science, filosofie en wiskunde. Ook voor kinderen die uitblinken op het vlak van techniek is er een speciaal gezamenlijk aanbod: Discovery. Het 10-14 initiatief in Hoogeveen bevindt zich nog in een embryonale fase. Kartrekkers zijn naast Pidi twee collega’s van PricoH: Lia Jaspers, ib’er op de Regenboog en Sonja Lekatompessy, ib’er/schoolleider op De Weidebloem. Alle drie nemen momenteel deel aan de Werkplaats 10-14 van KPC Groep.

‘Bende van drie’

‘De bende van drie’, zo luidt de geuzennaam, die Werkplaats begeleider Ton Bruining bedacht voor de kartrekkers. Pidi: “Het is een fantastische uitdaging om samen met de basisscholen het onderwijs beter te maken en leerlingen te laten bloeien. Het is echt vreemd dat in ons onderwijssysteem kinderen al op twaalfjarige leeftijd moeten kiezen. Na de positieve ervaringen met Dotato en Discovery zeiden we tegen elkaar: we moeten verder gaan. We zijn er nog niet. Leerlijnen in het po en vo moeten veel meer op elkaar gaan aansluiten en gaan doorlopen. We halen niet alles uit het potentieel van kinderen.”

De deelname aan de Werkplaats werpt zeker vruchten af, vertelt Pidi.  “Begeleider Ton Bruining heeft een bibliotheek aan kennis en een schat aan ervaring. Precies wat we nodig hebben om op weg te worden geholpen. Als stuurgroep heb je soms de neiging om snel te gaan organiseren zonder je echt af te vragen: waarom doen we dit eigenlijk. Inderdaad de ‘WHY’. Ton Bruining houdt ons daarin scherp en denkt met ons mee. Ook zien en horen we in de Werkplaats veel over andere projecten. De ene doet het ‘zus’ en de andere ‘zo’. Waarom is dat eigenlijk? Het zet ons aan tot nadenken en ons beeld over 10-14 onderwijs wordt verbreed. We ervaren dat we hierdoor voor ons eigen project betere keuzes maken. Ook zien we in de Werkplaats dat de route naar 10-14 onderwijs in elke context anders is. Er is geen blauwdruk of vast recept.”

 

Van l. naar r.: Lia Jaspers, Sonja Lekatompessy (op de glijbaan) en Pidi Reitsma

Steun en enthousiasme

De stuurgroep ’10-14 onderwijs Hoogeveen’ komt zelf wekelijks bij elkaar. Pidi: “We hebben absoluut de steun van onze directies en ook de collega’s in de scholen zijn heel enthousiast. Sommigen geven aan dat ze heel graag willen meedenken en betrokken willen worden.  In co-creatie gaan we met werkgroepen onze ideeën verder concretiseren, zoals bijvoorbeeld met het curriculum. Onze droom is dat de route het kind gaat volgen vanuit het idee: soms mag je nog wortelen, soms mag je al vliegen. Dit schooljaar willen we alles voorbereiden en mogelijk kunnen we dan in het schooljaar 2022-2023 van start. Het zou mooi zijn als we met een groep van 20 leerlingen kunnen starten met leerlingen van een aantal PricoH-scholen. Net als bij Dotato willen we klein beginnen en vanuit succes verder gaan groeien.”

Kansen voor kind en gemeenschap

Aan het slot van het gesprek een cri de coeur van Pidi. “We gunnen het de kinderen zo! We geloven echt dat er meer in de leerlingen zit dan we soms zien. Deze onderwijsvernieuwing biedt zoveel kansen. Mensen in het Hoogeveense zijn doorgaans heel erg nuchter en bescheiden. De Hoogeveense gemeenschap gunnen we van harte 10-14 onderwijs. Het kan de kinderen en mensen hier verder brengen.”

 

8 oktober start een nieuwe editie van de Werkplaats 10-14. 

 

Nieuwe editie Werkplaats 10-14

Online werkplaats 10-14 Onderwijs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton