De spilfunctie van de hoogbegaafdencoach

7 juli 2021

“Scholen hebben steeds meer aandacht voor de verstandelijke vermogens van leerlingen met een hoog IQ. Dat is mooi, maar een puur cognitieve focus negeert de ‘zijnskenmerken’ van de hoogbegaafde.” Dit vertelt Esther de Boer, expert hoogbegaafdheid. Ze verzorgt de cursus hoogbegaafdencoach die op 30 september van start gaat.

Esther de  Boer is medeauteur van het boek ‘Een andere kijk op hoogbegaafdheid’. In deze publicatie wordt de focus gelegd op het hoogbegaafde ‘zijn’.  Esther: “Voor hoogbegaafde kinderen zijn twee aspecten cruciaal: uitdaging op inhoudelijk vlak én erkenning op persoonlijk vlak: de ‘zijnskenmerken’. Door meer naar de zijnskenmerken te kijken, is het mogelijk om juist de onderpresteerders (eerder) te herkennen. Het zijn leerlingen die de lat hoog leggen, soms zo hoog dat ze er faalangstig van worden. Maar ook die leerlingen die een groot rechtvaardigheidsgevoel hebben en die er dus ook in de klas fijntjes op wijzen als regels niet nageleefd worden. Ook naar vrienden toe leggen deze kinderen de lat hoog. Zij hechten erg aan vriendschappen en zijn al erg loyaal op jonge leeftijd. Dit verwachten ze ook van andere kinderen en van leraren, waardoor ze regelmatig teleurgesteld kunnen raken. Het zijn ook de kinderen die dagdromen, die angstig kunnen worden van wereldproblemen of die intens blij zijn van iets waarvan ze genieten. De kinderen die overal nieuwe mogelijkheden zien vanwege hun creatief denkvermogen.”

Waardevolle bijdrage

In de ogen van Esther kunnen leraren die zich ervan bewust zijn dat een hoogbegaafd kind meer is dan een hoog IQ een waardevolle bijdrage leveren aan een positief ervaren van dat ‘zijn’. De zorg en aandacht voor deze groep leerlingen vraagt om specifieke expertises en is geen sinecure. Op 19 mei start een nieuwe cursus hoogbegaafdencoach. Deelnemers verdiepen en verbreden hierin hun adviesvaardigheden bij de begeleiding van individuele leerlingen én van collega-leerkrachten die te maken hebben met hoogbegaafde leerlingen.

Positionering in de school

Esther: “Ook leer je in deze cursus hoe je als hoogbegaafdencoach afspraken rond hoogbegaafdheid kunt verankeren in onder meer een hoogbegaafdheidsprotocol en het schoolplan. Als hoogbegaafdencoach heb je een spilfunctie tussen management en docenten. Je positionering in de school krijgt dan ook veel aandacht in deze opleiding.”

Meer informatie over de opleiding

Cursus hoogbegaafdencoach

Cursus hoogbegaafdencoach

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther