Deelnemers over basisopleiding zorg-/ondersteuningscoördinator

18 december 2020

Pieter Jan Hiemstra en Ton Bruining zijn de gezichten achter de basisopleiding zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator. Wat spreekt deelnemers precies aan in deze opleiding? Wat voor inzichten nemen ze mee naar hun eigen school? Marleen Smink, zorgcoördinator op Terra Oldekerk (vmbo, groenonderwijs), Gert Hald (Gooise Praktijkschool)  en Amanda Vos op Dieze College (vso-school voor leerlingen met vmbo-niveau) vertellen over hun ervaringen.

Marleen  Smink: “Dit schooljaar ben ik gestart als zorgcoördinator. Na tien jaar lesgeven als leraar Nederlands wilde ik me verder ontwikkelen en me verdiepen in een andere functie naast het docentschap. Ik heb de basisopleiding zorgcoördinator onder meer gevolgd om beter zicht te krijgen op de verschillende rollen die je vervult. Zoals de coachende rol die je hebt en je rol in de samenwerking met externe partners. Ik wilde meer beslagen ten ijs te komen. In september heb ik de opleiding afgerond. Door de corona was die deels online. Heel fijn vond ik dat je de opleiding volgt samen met mensen van andere scholen. Je kunt hierdoor sparren en uitwisselen. Zo hebben we met elkaar handige tools gedeeld om informatie te documenteren, ook voor de ouders. Dat uitwisselen met anderen was erg waardevol. Vergis je niet, je zit toch vaak in een koker in je eigen school. Ik vind dat ik door deze opleiding nu beter onderlegd ben, ook theoretisch. We hebben veel stilgestaan bij passend onderwijs en hoe dat op je eigen school gaat. Ik heb ook meer geleerd over hoe je je collega’s kunt ondersteunen vanuit je rol. Dat is belangrijk zeker nu het onderwijs zich meer gaat bewegen naar inclusief onderwijs. Ik heb door deze opleiding ontdekt dat we als school goed op weg zijn. De functie van zorgcoördinator past goed bij me en geeft me veel  voldoening.  Je kunt er echt voor leerlingen zijn en het verschil maken door de leerling te zien en aandacht te geven.”  

Gert Hald, zorgcoördinator op de Gooise Praktijkschool: “Ik was net gestart als zorgcoördinator en vond dat ik aan deze nieuwe functie een opleiding moest koppelen. Ook vanuit de behoefte om mijn horizon te verbreden met nieuwe inzichten. Dat is zeker gelukt, mede door de afwisselende werkvormen van de opleiders. Door de basisopleiding heb ik nieuwe elementen kunnen inbrengen in de manier waarop het zorgteam is georganiseerd en hoe de ondersteuning op onze school gaat. Door je nieuwe inzichten ga je ook met andere, meer kritische ogen kijken naar je eigen organisatie. Er zijn zaken aangeraakt en aangereikt  waardoor je een frisse blik krijgt op bestaande dingen. Dat opent luikjes die misschien anders dicht zouden blijven zoals het onderpresteren van leerlingen. Ik houd ervan dingen op te schudden en meer los te komen van het systemisch denken van waaruit vaak wordt gedacht.  Ik merk verder dat de opleiding mij geholpen heeft om zaken beter over het voetlicht te brengen. Zo ben ik nu bezig met een actieplan zorg voor onze school.”

Amanda Vos, zorgcoördinator Dieze College. “In eerste instantie deed ik dit samen met een collega. Nu vul ik voor het tweede jaar de functie alleen in. Ik mag stellen dat ik naar tevredenheid hier mijn werk doe, volgens een zelf opgestelde taakomschrijving. Maar toch was ik nieuwsgierig. Hoe doen andere collega’s het? Wat zijn inzichten die me verder kunnen helpen over wie ik ben en wie ik wil zijn voor collega's?”

Amanda ging googelen en legde de verschillende aanbieders naast elkaar. Doorslaggevend in haar keuze voor de KPC-opleiding was de praktische en pragmatische insteek, zo vertelt ze. “Je eigen praktijk komt erg aan bod. Continu wordt de koppeling gemaakt tussen theorie en de vertaling naar je eigen context. Het geeft mij veel energie als ik in mijn hoofd al meteen een opdracht kan vertalen naar de praktijk waarmee ik te maken heb, zoals de coaching van collega’s.”

Verwachtingen

Vanwege de coronamaatregelen en het verzoek om fysiek aanwezig te zijn op locatie bij eventuele calamiteiten op haar school, volgde Amanda alle bijeenkomsten van de basisopleiding online vanaf haar werkplek. “Dat ging prima. Ook de groepsopdrachten en de ‘een-tweetjes’ met collega’s waren erg waardevol. De opleiders vulden elkaar heel goed aan en je merkt aan alles dat ze een dijk aan ervaring hebben”.

Nieuwe stappen

Welke stappen heeft Amanda kunnen zetten in haar professionele ontwikkeling? “Ik heb op deze opleiding geleerd om met een andere bril te kijken naar je functie. Je hebt als zorgcoördinator je eigen beeld van wat je moet doen of wat er van je verwacht wordt. Maar het team waarvoor je werkt, heeft ook zijn verwachtingen over hoe jouw rol eruit moet zien. Na de opleiding ben ik met het team hiermee aan de slag gegaan om zo de wederzijdse beelden scherper te krijgen. Welke antwoorden krijg je op vragen als: Wat verwacht je van me? Dat ik elke week alle leerlingen met je doorspreek of is het voldoende als je op mijn kantoor terecht kunt bij vragen en ik even naar je luister of je van tips voorzie? Wat werkt voor jullie? Als je hierop de antwoorden hebt, kun je beter aansluiten.”

Beter afbakenen van verantwoordelijkheden

De opleiding had ook nog een ander effect voor Amanda. “Het heeft me ook geholpen me wat zakelijker en formeler op te stellen en mijn taken beter af te bakenen, in samenspraak met mijn collega's. Niet alles ligt bij mij en voor sommige vragen moet je niet bij mij maar bij de IB-er of bij de gedragswetenschapper zijn of simpelweg bij een naaste collega. Ik kan nu mijn verantwoordelijkheden dus beter afbakenen en binnen dat kader gerichter collega’s van dienst zijn en effectiever mijn tijd inzetten.”

Veel interactie

De opleiding wordt verzorgd door Ton Bruining en Pieter jan Hiemstra. Pieter Jan: “Op een interactieve manier houden we in deze opleiding de rol van de zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator in het onderwijs tegen het licht vanuit eigen perspectief, de wettelijke kaders en internationaal perspectief. Van essentieel belang is de positionering van de ondersteuningscoördinator: wat doet hij/zij wel en wat niet? Op 19 januari gaan we van start met het vormen van een professionele leergemeenschap."

 

Op 19 januari start de nieuwe editie van de basisopleiding

Op 16 maart start de vervolgopleiding voor zorg-/ondersteuningscoördinatoren

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan