‘Deze onderwijssoorten vragen om diversiteit, veerkracht en bevlogenheid’

17 november 2020

Als adviseur werkt Diane van der Voorn vaak samen met scholen in het vso en praktijkonderwijs. Een gesprek over eigenaarschap, werken vanuit drijfveren en de ‘wijze lessen’ die ze vanuit haar ervaring als directeur meenam. “De diversiteit, veerkracht en bevlogenheid die dit onderwijs vraagt vind ik bijzonder en enerverend.”

Je bent van vele markten thuis en ondersteunt onder meer scholen in het vso en PrO. Vanwaar deze focus?

“Scholen in het vso en praktijkonderwijs zijn er zich er zeer van bewust dat ze onderwijs moeten vormgeven dat aansluit bij de praktijk en tegelijkertijd past bij de mogelijkheden en kwaliteiten van de jongeren. De diversiteit, veerkracht en bevlogenheid die dit onderwijs vraagt vind ik bijzonder en enerverend. Hier haal ik veel passie en energie uit. De uitdagingen waarvoor vso-scholen en het praktijkonderwijs staan vragen om veel creativiteit, maar ook de moed om niet gangbare paden te bewandelen. Het is vaak een zoektocht naar zijwegen die passen bij de mogelijkheden van en de omgeving van deze jongeren.”

Wat zie je op dit moment als belangrijke thema’s in de scholen? 

“In de vragen die ons gesteld worden zie ik een aantal dingen terugkomen. Als ik ze ontrafel zie ik eigenlijk vier dominante onderwerpen. Als eerste thema noem ik ‘eigenaarschap’.  Daarbij gaat het om vragen als: hoe geef ik leerlingen invloed op dat wat ze leren en verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces? Hoe geef ik als docent deze verantwoordelijkheid vorm en hoe laat ik de leerling daarnaar handelen? Welke invloed geef ik de leerlingen in het onderwijsproces. Wat is de balans tussen wat ik doe als leraar en als coach? Zelfonderzoek is hierbij dus een belangrijk punt.

"Een tweede thema dat ik zie is ‘persoonlijk leiderschap’, Hoe pak ik als professional mijn eigen eigenaarschap? Wat wil ik leren, hoe blijf ik me ontwikkelen. Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Als derde thema dat ik veel tegenkom is het vormgeven van ‘partnerschap met ouders/verzorgers’. Hoe zorg ik voor de driehoek ouders/ kind/ school? Welke balans zit daarin, hoe krijg ik meer betrokkenheid van ouders? Zijn de wederzijdse verwachtingen duidelijk?  Hoe zet ik ouder - kind gesprekken in? Als laatste onderwerp noem ik ‘planmatig werken’ en het leggen van een steviger fundament onder het onderwijs. Dat gaat over zaken als het werk organiseren, realistische planningen maken, korte leerdoelen met succescriteria benoemen en zichtbaar maken bijvoorbeeld door gebruik van planborden, prioriteren, verantwoording afleggen en werken vanuit een professionele cultuur.”

Over planmatig werken gesproken. DOEN IN is de aanpak van KPC Groep voor het doelgericht realiseren van betekenisvol leren. Je werkt vanuit DOEN IN samen met verschillende scholen.  Wat valt je op?

 “De kracht van DOEN IN zit in verschillende aspecten. Door onze aanpak leert de leerling te ontdekken dat hij of zij invloed heeft op wat er geleerd wordt en ontstaat er eigenaarschap. Je krijgt dan ook een heel ander gesprek in de school. Het gesprek gaat over wat ze hebben geleerd, wat ze de volgende keer anders gaan doen, hoe ze het hebben aangepakt om daar te komen. Leren kritisch kijken naar hun eigen handelen en leren omgaan met feedback. Er wordt niet over de leerling gesproken of voor de leerling bepaald, maar het is samen met de leerling. De leerling heeft het gevoel van invloed en dat op het eigen niveau! Dat is zeer waardevol! Wat me verder opvalt is dat door de aanpak van DOEN IN de leraar samen werkt met de leerling aan de leerdoelen en aan competenties. Werkprocessen worden helderder en er wordt planmatig gewerkt aan het vak door o.a. de inzet van zogeheten doen- en kenniskaarten.” 

Op jouw profielpagina staat dat je je richt je op’ het vergroten van de zelfsturing en eigenheid van mensen’. Kun je dit toelichten?

“Ik vind het van belang dat je wordt gewaardeerd om wie jij bent. Het werken vanuit eigen drijfveren en kracht maakt je sterker. Dat geldt zowel voor de leerling als voor de professional. Op deze wijze leer je je eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken. Van belang is dat je als lerende begeleid, gestimuleerd en gemotiveerd wordt door professionals die in jou geloven en je ondersteunen. Fouten maken dat mag. Daar leer je juist van!”

Je werkt nu voor en met het onderwijs als adviseur en trainer.  Zijn er ‘wijze lessen’ die je hebt meegenomen uit de tijd dat je zelf een directiefunctie vervulde?

“Voor mij is het luisteren naar de vraag en het doorvragen op de vraag, als het niet helder is, een “wijze les” die ik als adviseur mee heb genomen vanuit mijn werkervaring als directeur.  Ik ervaar het als erg waardevol dat ik zelf werkzaam geweest ben in het werkveld. Hierdoor heb je zicht op de concrete dilemma’s en uitdagingen van directeuren en scholen. Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om te kunnen anticiperen op onvoorziene situaties en dat je ook in lastige omstandigheden het gesprek blijft aangaan, met de leerling, in het team en met ouders.”

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
073-6247247

E-mail Diane