"Echt het verschil maken als ondersteuningscoördinator"

31 mei 2021

“Het werd tijd voor verdieping. Waar sta ik als ondersteuningscoördinator? Ook had ik behoefte aan nieuwe theorie.”

Francis Holtslag nam deel aan de eerste editie van de vervolgopleiding voor ondersteunings-/zorgcoördinatoren. Werkzaam op College de Heemlanden in Houten, volgde ze eerder de basisopleiding bij KPC Groep. “Ik ben fulltime ondersteuningscoördinator. Vroeger was het voor mij een taak, nu is het echt een functie en geef ik geen les meer. Ik wilde voor mezelf een ijkpunt hebben: Wat kan ik? Wat zie ik bij anderen? Wat moet ik nog ontwikkelen? Deze opleiding gaf me aanknopingspunten voor mijn verdere ontwikkeling.”

 

Trajectklas

En haar functie doet er echt toe, vertelt Francis. “We hebben hier een fijn ondersteuningsteam en merken dat we echt het verschil kunnen maken.” Als voorbeeld noem Francis de trajectklas voor leerlingen met extra ondersteuningsvragen. “We hadden een leerling met bijvoorbeeld enorme angst die niet meer de school in durfde. Toen we drie jaar geleden met de trajectklas zijn gestart hadden we 13 thuiszitters. We hebben dit terug weten te brengen naar nul. Helaas hebben we de nul niet kunnen behouden maar mede door de trajectklas zijn en blijven de leerlingen beter in beeld en volgen zij daar deels de lessen. Zo is een leerling met enorme angsten toch geslaagd voor haar examen. Zonder de trajectklas was dat nooit gelukt.”

Kennisdeling

Voor College de Heemlanden (ca. 1500 leerlingen) schreef Francis destijds een plan voor de trajectklas. Tijdens de vervolgopleiding bij KPC Groep heeft ze het plan samen met het ondersteuningsteam aangescherpt en beleidsmatig ingekaderd. Het was voor haar niet meer dan vanzelfsprekend om de nieuwe versie te delen met twee andere deelnemers aan de vervolgopleiding die met vergelijkbare vraagstukken worstelen in hun school. “Kennis en ervaringen delen met ondersteuningscoördinatoren door het hele land heen, dat is gewoon heel prettig. Sparren is voor mij erg belangrijk en daar bood deze vervolgopleiding ook ruimte toe. Dit is een goede opleiding waar ik veel aan heb gehad. Door corona waren niet alle bijeenkomst fysiek mogelijk. De helft wel en de andere helft was online. De informele gesprekken en contacten bij de koffieautomaat miste ik wel. Juist daar ontstaat de uitwisseling. 

Ondersteunen van docenten

Als praktijkopdracht voor haar eigen school heeft Francis in de vervolgopleiding ingespeeld op de handelingsverlegenheid in de klas van docenten bij leerlingen met ADHD. Ze koos voor de ontwikkeling van een video.

 

 

 Still uit video 

 

In ‘ADHD in de klas’  gaat het over de neurobiologische aspecten van ADHD maar komen ook leerlingen en een oud-leerling aan het woord. De video is het resultaat van een goede samenwerking van Francis met de orthopedagoog en de begeleider passend onderwijs op College de Heemlanden. De video gaat gebruikt worden door docentenbegeleiders en stagebegeleiders en is beschikbaar voor alle docenten via het intranet van de school. Na de zomervakantie gaan ook workshops plaatsvinden om docenten te ondersteunen in de begeleiding van leerlingen met ADHD. Er wordt inmiddels nagedacht over een reeks van video’s over thema’s als ADD, autisme en angststoornissen.

Meer weten over de video? Francis is graag bereid haar ervaringen te delen. Haar mailadres: francisholtslag@heemlanden.nl

 

Op 5 oktober start de nieuwe editie van de vervolgopleiding. Hier alle informatie.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton