Een sociaal en veilig schoolklimaat

26 april 2019

De school als een veilige plek waar leerlingen en leraren zich thuis voelen. Dat betekent óók dat de school de plek is waar wie de fout is ingegaan de kans krijgt om dit te herstellen. Hoe verminder je zoveel mogelijk dat er conflicten ontstaan en hoe voorkom je dat conflicten escaleren? Om leerlingen een werkelijk veilige basis te bieden, is het een voorwaarde dat de school ook voor de mensen die er werken een veilige basis vormt. Zij moeten het samen goed hebben en uitgedaagd en gesteund worden door teamleiders en management.

Jan Ruigrok begeleidt scholen op het vlak van pedagogisch klimaat en het voorkomen en oplossen van conflicten. Op 7 oktober verzorgt Jan Ruigrok een workshop waarin de basisprincipes worden uiteengezet van de school als veilige basis en hoe de methode van herstelrecht hierin een rol speelt.

Waar trek je als leraar de grens als leerlingen de grens opzoeken? Wat doe je als leraar in escalerende situaties? In een podcast gaat Jan Ruigrok hier nader op in.

Luister naar podcast met Jan Ruigrok