“Een verdiepingsslag voor je 10-14 project”

29 maart 2021

De Online Werkplaats 10-14 onderwijs is onlangs van start gegaan. Met deelnemers uit verschillende delen van het land. Een eerste inkijkje in de Werkplaats over de schouders van Annet Flim van SOOOG (Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen).

 “Je maakt hier echt een verdiepingsslag. Dat zeiden Ans en ik tegen elkaar na de eerste bijeenkomst.” Met Ans doelt Annet op Ans Koster-Schulte van het Dollard College (foto hieronder).  Beiden zijn de projectleiders bij een nog pril 10-14 initiatief in Oost-Groningen. SOOOG en het Dollard College hebben de ambitie om te komen tot een Tienercollege.  Op bestuurlijk niveau is de opdracht gegeven de voorbereidingen te treffen voor een 10-14 project in de gemeente Oldambt. 

Aan het denken zetten

Annet en Ans schreven zich samen in voor de Online Werkplaats 10-14 onderwijs.  Een bijzondere training die medio maart van start ging. De deelname aan de Werkplaats komt mede gezien de startfase waarin het kersverse 10-14 project in Oost-Groningen zich bevindt, op een heel mooi moment, zegt Annet. “Je wordt in de Werkplaats echt aan het werk en denken gezet”, vertelt Annet. “Het heet niet voor niets Werkplaats. We komen door de begeleiding van Ton Bruining tot dingen die we zelf niet zouden hebben bedacht. Hij zet je echt aan het nadenken onder meer door het aanreiken van allerlei tools.  Ook is er in deze leeromgeving veel uitwisseling met mensen van andere 10-14 initiatieven. Je leert van elkaar.”

Belang van kinderen

Wat is de drijfveer achter het 10-14 initiatief dat in Oost-Groningen in de steigers wordt gezet? Annet: “Er zijn in den lande verschillende redenen om aan de slag te gaan met een 10-14 project, zoals bijvoorbeeld krimp. Bij ons staat voorop dat we beter tegemoet willen komen aan het belang van kinderen. Sommige kinderen hebben echt iets anders nodig. We zien dat een aantal kinderen vastlopen in het VO en niet op de goede plek terechtkomen. We krijgen signalen van leerkrachten van groepen 7 en 8 dat sommige kinderen op cognitief en op sociaal-emotioneel niveau er nog niet aan toe zijn om de stap naar het VO te maken en om al in een ‘hokje’ geplaatst te worden. Het is voor hen belangrijk dat ze niet te vroeg voorgeselecteerd worden.”

 

Bestuurlijk kader

“Het is een grote uitdaging voor ons om dit project vorm te geven en ook heel fijn dat we als pioniers de ruimte krijgen”, vertelt Annet die behalve projectleider 10-14 onderwijs clusterdirecteur is van vijf basisscholen. “Ons project zit in de oriëntatiefase. Vanuit het bestuurlijke kader proberen we te komen tot een visie op 10-14 onderwijs in Oldambt en op de organisatie ervan. We zijn nu bezig om meer mensen uit onze organisaties bij dit project te betrekken, professionals die ons kunnen ‘voeden’, onderwijskundigen, maar ook zeker mensen van de werkvloer. Op verschillende vlakken heb je mensen nodig die met ons meedenken en straks meewerken. We hopen vanaf schooljaar 2022-2023 van start te kunnen gaan.”

Meer weten over de Werkplaats? Stuur een mail naar info@kpcgroep.nl 

 

10-14 onderwijs en KPC Groep 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton