Eigenaarschap: zo krijg je meer grip op een complex begrip

16 februari 2021

 ‘Eigenaarschap’ lijkt soms als een toverspreuk rond te gaan in scholen. De kern is het nemen van verantwoordelijkheid. Door leraren bijvoorbeeld voor het toekomstgericht houden van het onderwijs. Door leerlingen bijvoorbeeld voor het eigen leerproces. Door schoolleiders voor het mogelijk maken van een lerende schoolorganisatie.

Hoe doe je dat?  In een gratis te downloaden flyer geven we je houvast.

Flyer over eigenaarschap

Ook interessant: masterclasses professionalisering

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton