Formatief evalueren in het VO

12 september 2017

Formatief evalueren in het onderwijs is een ontwikkeling die gestart is in het veld. Docenten VO voelen de noodzaak leerlingen veel meer te betrekken bij hun leerproces. Als je met deze docenten spreekt over formatief evalueren leggen zij verbinding met thema’s als eigenaarschap, zelfregie, passie en motivatie. Het zijn deze docenten die beseffen dat feedback en evaluatie krachtige instrumenten zijn in het onderwijs. Instrumenten die het leren versterken van ieder die leert. In het baanbrekende boek Visible Learning legt John Hattie de relatie tussen leeropbrengsten en feedback. Reden genoeg zou je zeggen om formatief evalueren breed uit te zetten binnen de school.

Gratis whitepaper
Toch lukt dit op veel scholen niet. Hoe komt het toch dat formatief evalueren in het VO niet van de grond komt? Dit ondanks de intrinsieke motivatie van een aantal docenten en het wetenschappelijke bewijs dat het werkt. Als onderwijsadviseurs wilden we dit graag weten. We gingen voor u op onderzoek naar schakels om formatief evalueren te verankeren in uw schoolorganisatie. De uitkomsten vindt u in een whitepaper die u onderstaand kunt downloaden

 

Download Gratis Whitepaper

Download Gratis Whitepaper

Conferentie Formatief Evalueren

Op 21 november organiseren we de conferentie Formatief evalueren in de praktijk

 

Conferentie