Formatief toetsen en betekenisvoller leren

13 mei 2019

Toetsen en beoordelen vervullen een belangrijke rol in het onderwijs. In een whitepaper staat Pieter Jan Hiemstra stil bij het dilemma rond toetsen dat docenten in de praktijk van alledag ervaren.Hij gaat daarna in op de breed gevoelde behoefte van docenten en leerlingen om leren betekenisvoller te maken.

Schoolpraktijk

Van hieruit wordt een brug geslagen naar het thema formatief toetsen en de invloed hiervan op ontwikkeling, eigenaarschap, zelfregulatie, betrokkenheid en motivatie van leerlingen bij het eigen leerproces. Verder presenteert de auteur strategieën en aandachtspunten om formatief toetsen in te bedden in de schoolpraktijk. In de publicatie wordt geput uit inzichten uit de (inter)nationale literatuur. 

Download hier de whitepaper

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
073-6247247

E-mail Pieter Jan