Gratis inspiratiesessie gepersonaliseerd leren op 1 oktober

23 juni 2020

Onderwijs realiseren dat écht past bij de persoonlijke situatie en de talenten van iedere leerling.  In het praktijkonderwijs en het (v)so is het personaliseren van onderwijs een ‘must’.

Dit stelt hoge eisen aan de organisatie en flexibiliteit van het onderwijs, de samenwerking tussen professionals en het ondersteunende leerlingvolgsysteem. Dat is geen sinecure.

Op 1 oktober organiseert KPC Groep/DOEN IN een inspiratiesessie voor teamleiders, docenten, stagebegeleiders en directeuren.  Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

We laten o.a. zien:

· hoe eigenaarschap van leerlingen echt betekenis krijgt;

· hoe leerlijnen systematisch invulling krijgen;

· hoe stages en begeleiding naar een hoger plan worden getild.

 

Informatie en aanmelden inspiratiedag 1 oktober

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
073-6247247

E-mail Diane

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy