Handvatten voor een prettig oudergesprek

8 januari 2019

"Een hele interessante training waarbij ik veel handvatten heb gekregen over het ingaan van een oudergesprek."

"Duidelijke uitleg en goede feedback."

"Super fijn dat er ook een actrice bij was om dingen nog beter inzichtelijk te maken."

De reacties van deelnemers op de afgelopen training 'een prettig oudergesprek'  spraken boekdelen. Op 30 januari en 13 april vinden nieuwe edities plaats. In gesprek met trainer Karin van Wezel. 

Veel van de gesprekken die leraren met ouders voeren verlopen prettig en constructief. Toch kunnen leraren handelingsverlegenheid ervaren. Wat doe je als de emoties hoog oplopen of mondigheid omslaat in intimidatie. Communiceren met ouders en het kunnen aangaan van een dialoog is een steeds belangrijkere competentie voor leraren. Karin: "Autoriteitsverhoudingen zoals we die kenden in de samenleving bestaan niet meer. Dat zie je ook terug in het onderwijs. Ouders hebben ook veel toegang tot informatie en gaan veel eerder met professionals in gesprek. Leraren hebben dus vaardigheden nodig om die dialoog aan te gaan. En dat is een ander gesprek dan dat met kinderen.”

Als senior trainer en coach werkt ze veel in situaties waarin de relatie en communicatie schuurt. “Verbinding en contact maken met de ander is vele malen belangrijker geworden. Dat vraagt om de vaardigheid vanuit meerdere perspectieven naar een onderwerp of dilemma te kunnen kijken.”

Logica van de ander

Als docent heb je tal van contactmomenten met ouders: gepland maar ook ongepland. Denk bijvoorbeeld aan de ouder op het schoolplein die net voor de start van de les een prangende vraag heeft. Een belangrijke factor voor het voeren van oudergesprekken is dat je je kunt verplaatsen in de logica van de ander, vertelt Karin. “Zowel de leraar als de ouder willen het beste voor het kind. Maar wat het beste voor het kind is daarover kunnen meningen verschillen. Als die verschillen bespreekbaar kunnen zijn komt dat ten goede aan het kind.”

In de trainingen ‘Een prettig oudergesprek’ die Karin op 30 januari en 16 april verzorgt staat de versterking van gespreksvaardigheden centraal. “Op basis van ingebrachte casuïstiek gaan deelnemers aan de slag. We vervlechten de theorie met praktisch oefenen. Daarvoor werken we samen met een ervaren trainingsacteur. De voorbeelden uit de werkpraktijk zijn ons materiaal.”

Durven experimenteren

Karin: “Waar het in oudergesprekken om gaat is dat je enerzijds compassie hebt voor wat er bij de ander gebeurt en tegelijkertijd grenzen weet aan te geven en inkadert wat wel of niet acceptabel gedrag is. Door hier op een effectieve manier aandacht aan te besteden bereik je meestal dat je in contact blijft en dat een situatie niet escaleert. In de training reik ik handvatten aan om gesprekken makkelijker te laten verlopen. Wat ik vaak van deelnemers terug krijg is: ‘het is zo praktisch, dit helpt mij! Dat gesprek met die ouder waar ik vooraf tegenop zag was ineens helemaal niet meer lastig voor me.’ Alles wat we in de training doen is gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. Ook de theorie. Het is voor mij als trainer mooi om te zien dat mensen in een veilige leeromgeving durven te experimenteren. Het geeft veel voldoening als je merkt dat er kwartjes vallen en mensen zien dat gesprekken effectiever en plezieriger verlopen. Goede gesprekken met ouders hebben absoluut invloed op het werkplezier.”

 

Inschrijving training 30 januari

Inschrijving training 16 april