Hoe 10-14 het denken over onderwijs oprekt

7 oktober 2020

“De pit in het succes van 10-14 onderwijs is volgens mij niet het curriculum, niet het programma. Want de steeds veranderende context stelt hier steeds andere eisen aan zoals passend onderwijs en digitalisering van leren. Volgens mij zit het succes in de leraren. Dat je samen vanuit po en vo een groep vormt die het onderwijs vorm geeft met het oog op lokale vraagstukken en een gezamenlijke en gedragen visie op onderwijs. Dat leraren niet een even oogstrelend als bedwelmend voorbeeld kopiëren, maar zélf blijven nadenken en samen onderwijs maken voor de eigen context. De verbinding tussen professionals, dát is in mijn ogen de kern van 10-14 onderwijs.” 

Samen met Pieter Snel ondersteunt Ton Bruining op verschillende plekken in ons land 10-14 initiatieven. De inmiddels twee jaar geleden opgezette Werkplaats 10-14 fungeerde hierbij, zo blijkt nu, als een prima broedplaats en een effectief vliegwiel. In de Werkplaats 10-14 in Utrecht zijn door de deelnemers ideeën gebaard voor onderwijsprogramma’s en innovatieve onderwijssettings die nu volop in de realisatiefase zitten. Zoals het initiatief Fourteens, 10-14 onderwijs in Beverwijk. Projectleider Wiske Ruijgrok behoorde samen met verschillende leraren tot de deelnemers aan de KPC-Werkplaats.

In de denk-stand

Naast de Werkplaats biedt KPC Groep ook volledig op maat ondersteuning aan 10-14 initiatieven. Zo zijn we betrokken bij het Junior College Moerdijk Halderberge, een samenwerkingsinitiatief van het po en vo in West-Brabant (basisscholen van de Stichting Borgesius, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant en het Markland College in Oudenbosch). Ton Bruining: “Onze ondersteuning baseren we op de drie O-aanpak: Oriëntatie, Ontwerp, Operationalisatie.  Wat we van opdrachtgevers terug horen is dat we sterk kunnen prikkelen op alle lagen, dus van de vloer tot en met bestuur, en zo scholen voor zichzelf helder laten maken wat ze precies willen. We zetten onderwijsmensen dus niet in de na-aap stand maar verleiden ze om in de denk-stand te gaan staan. We zien dat er veel verschillende 10-14 programma’s van de grond komen. Zo is in West-Brabant het Junior College géén fysieke school maar een modulair samenwerkingsprogramma waarbij leerlingen en leraren uit po en vo elkaar ontmoeten. Er is een netwerk-programma gecreëerd, niet gedacht vanuit een vast instituut. Leerlingen van po en vo kunnen straks deelnemen aan gezamenlijke modules. Ook is er veel aandacht voor twee specifieke groepen: praktisch begaafden en cognitief begaafden. Door speciale projecten op te zetten, zoals een Foodtruck Festival, leren deze twee groepen met elkaar samen te werken. Heel waardevol met het oog op persoonsvorming en socialisatie.”  

10-14 onderwijs in Enschede

Ook in Enschede is een kiem gelegd voor 10-14 onderwijs door de samenwerking van het Bonhoeffer College en Stichting Katholiek Onderwijs Enschede. Ook andere partijen worden hierbij betrokken, zoals andere stichtingen in het verzorgingsgebied en kenniscentra (o.m. lerarenopleidingen). Ton Bruining: “De vraag die we helpen te beantwoorden, is hoe dit initiatief duurzaam wordt. Dat betekent ook goed in beeld brengen van wat de kosten en opbrengsten zijn, denk bijvoorbeeld aan professionalisering. Én nadenken over de vraag hoe dit aanbod zich kan onderscheiden van andere 10-14 initiatieven in de regio."

'Verbinden is een werkwoord'

"Wat typisch is voor de rol van KPC Groep?  Allereerst maken we van verbinden een werkwoord. Verder zijn we van de echte dialoog. Wat ons verder kenmerkt is dat we in onze aanpak het denken oprekken en scholen los maken uit hun routines. Er is een groot verschil tussen de manier van denken tussen po en vo. In het rekenonderwijs, het taalonderwijs en in de zaakvakken zie je dat terug in de praktijk van alledag. Elke keer dat we betrokken zijn bij een 10-14 initiatief blijft het mooi om te zien hoe bestuurders de ruimte geven aan professionals om te bewegen terwijl van onderaf de ideeën en de creativiteit komen.”

Meer weten over ondersteuning en incompany Werkplaats 10-14?  Neem contact op met Ton Bruining.

 

Ook interessant: Kijkwijzer 10-14 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton