Hoe maak je van het OPP een levend document?

9 juni 2021

Het ontwikkelingsperspectiefplan een papieren tijger? Een verplicht nummer vanuit de wet? Daar denkt Hetty Pellenaars heel anders over. Ze ondersteunt en traint mentoren om het als ‘levend’ document in te zetten. Zoals dit schooljaar op het Maris College waar ze procesbegeleiding en professionalisering verzorgt rond het OPP. Dit op drie locaties van deze VO-school in Den Haag.

We spreken Chantal Birjmohun van de locatie Boheemen. Initiator en inmiddels coördinator van B& Co. Een extra programma voor leerlingen met een lwoo-indicatie, voor leerlingen met een zorgelijke thuissituatie en voor specifieke diagnoses (o.m. autisme, adhd, add). Maar ook voor leerlingen die mogelijk naar een hoger niveau kunnen worden getild.

In korte trajecten van zeven weken bouwen leerlingen ‘succesbelevingen’ op bij het verbeteren van studievaardigheden. Zoals plannen, mindmaps maken en ‘leren leren’. De formule slaat aan. Inmiddels werken 5 van de 6 locaties van het Maris College samen met B&Co.  Ook zet Chantal binnen het Maris College trajecten op om de terugkeer van leerlingen mogelijk te maken die de toegang tot school is ontzegd. Het programma draagt de toepasselijke naam Reset.  

Chantal Birjmohun

'OPP met meerwaarde'

Zowel bij Reset als bij B&Co wordt gewerkt met het OPP. Chantal: “Mijn ambitie is om het werken met het OPP meerwaarde te geven. Door de tips en adviezen van Hetty Pellenaars ga ik veel gerichter het gesprek aan. Ik betrek ouders beter bij het proces. Verder hebben de leerlingen meer een stem gekregen in het plan dat voor hen wordt opgesteld.” Als voorbeeld zoomt Chantal in op een leerling die niet meer welkom was op een locatie. “Deze leerling zit nu bij Reset. In het begin was het helemaal niet mogelijk met haar vader het gesprek aan te gaan. Ik ben, geholpen door de adviezen van Hetty, opnieuw dit gesprek aangegaan. Ik kan stellen dat ik veel heb geleerd op het gebied van gespreksvoering en hoe je dat doet vanuit een bepaald vertrouwen. Hoe je zonder een waardeoordeel problemen bespreekt, doelen formuleert en concreet maakt. Dat zorgt ervoor dat je nieuwe stappen kunt zetten en dat evaluaties echt waarde krijgen. De leerling ervaart dat hij beter wordt gezien en gehoord. Het aangaan van een relatie is zo cruciaal. Alle partijen spelen immers een rol bij het opstellen van het OPP, de leerling, de ouders, de school een eventueel een externe partij, bijvoorbeeld de hulpverlening.”

Gedrag van de mentor

Hetty Pellenaars is uitstekend ingevoerd in zowel het beleid als de praktijk van passend onderwijs. In dit kader verzorgt ze onder meer trainingen en procesbegeleiding rondom het OPP. Hetty: “Het OPP is een verplicht document om verantwoording af te leggen over de inzet van gelden in verhouding tot de geleverde ondersteuning. Docenten ervaren het OPP in het algemeen als veel extra werk. Het maken van een plan is natuurlijk geen doel op zich. Het gaat vooral om het gedrag van de mentor om een leerling met extra zorgbehoeften echt verder te helpen. Gedrag is zo belangrijk! Hoe ga je als mentor een relatie aan met een kind? Hoe ga je met vervelend gedrag om? Hoe raak je kinderen die niet gemotiveerd zijn? In mijn trainingen gebruik ik veel casuïstiek en geef ik handreikingen en tips om van het OPP een ‘levend’ document te maken. Mentoren vinden het vaak lastig om concrete doelen te bepalen die ook in de praktijk te evalueren zijn. Daarom geef ik deelnemers persoonlijke feedback tussen de bijeenkomsten bij het formuleren van smart-doelen en acties. Het OPP moet een document worden waarin je het handelen van de docenten kunt zien. Iedere andere mentor of docent zou met het OPP verder moeten kunnen werken. Je legt niet alleen verantwoording af maar je werkt ermee, evalueert, stelt bij. Uiteindelijk werk je naar een resultaat.”

Inbedding van OPP

Terug naar Chantal. “Ik merk dat op onze locatie het OPP niet meer een papieren tijger is. Ik heb in de contracten in B&Co en in Reset het OPP ingebed. Het gaat veel meer leven bij ons. We gaan deze werkwijze ook uitbreiden naar de andere locaties. Het OPP wordt in de toekomst standaard in de contracten geplaatst.” Het opleidingsprogramma heeft haar persoonlijk veel opgeleverd, laat Chantal weten. “Hetty heeft echt verstand van zaken. Hoe nodig je ouders uit? Wat voor vragen stel je? Hoe voorkom je dat je te confronterend het gesprek start? Ze is verbindend, heel inspirerend en erg betrokken.”

Overdracht naar nieuwe mentor

Op 6 juli vindt een afsluitende fysieke bijeenkomst plaats voor de deelnemers van de locatie Boheemen. Vanwege de corona waren een aantal bijeenkomsten online. Hetty: “In de laatste bijeenkomst gaan we de overdracht bespreken van de leerlingen naar de mentor van het volgende schooljaar. Ook daarvoor moet je een plan van handelen hebben. In de kern gaat het in het OPP om de verantwoording van gelden. Maar waar het echt om moet gaan is dat kinderen met vaak een complexe problematiek stappen kunnen maken door het juiste plan voor ze te maken. In het OPP gaat het niet om lange verhalen en beschrijvingen. Het gaat om doelen stellen, handelen en evalueren. Heel belangrijk is dat je zicht hebt als mentor in wat ouders willen bereiken, de school als doel heeft en niet te vergeten het kind. Een kind, en daar draait het om, kan vaak heel goed verwoorden waarin hij geholpen wil worden.”

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Hetty Pellenaars
Adviseur
085-2101580

E-mail Hetty