“Hoe zichtbaarder de vertrouwenspersoon, hoe lager de drempel”

8 oktober 2021

Een nuttige en leerzame training.” “Er is ruimte voor eigen inbreng en er wordt gekeken naar de behoefte van de groep.” “Je krijgt veel praktijkvoorbeelden.” “Goede afwisseling in interactieve werkvormen.” “Erg leerzaam om de praktijk te oefenen met de gesprekstraining.” Een greep uit de reacties van eerdere deelnemers aan de training voor vertrouwenspersonen.
 
De tweedaagse training is in de bekwame handen van Patricia Ohlsen. Welke inzichten en handvatten reikt ze aan voor de deelnemers? “De eerste dag biedt een theoretisch kader over ongewenste omgangsvormen en gaat in op taken en vaardigheden van de vertrouwenspersoon, de route van de klachten en de klachtencommissie. Verder worden normen en waarden ten opzichte van verschillende situaties besproken en bespreken we een casus om te oefenen met de materie."

"De tweede dag gaan we verder in op wetgeving en juridische aspecten zoals meldplicht, beroepsgeheim, dossiervorming en rapportage. We verdiepen ons in grensoverschrijdend seksueel gedrag, preventieve activiteiten en de sociale kaart. Tot slot gaan we met behulp van een trainingsacteur oefenen met het voeren van gesprekken wanneer een leerling, ouder of collega bij je komt met een melding of klacht over ongewenste omgangsvormen.”

 

Online pesten en sexting

Waarin onderscheidt deze training zich? Patricia: “In 2 dagen bespreken we alle belangrijke onderdelen en oefenen we veel. Deelnemers mogen van mij de expertise en kennis verwachten die ik inzet om deelnemers te leren hun taak als vertrouwenspersoon zorgvuldig te kunnen uitvoeren. Uiteraard ben ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zo zien we dat kinderen steeds jonger al bezig zijn met social media en smartphones en dat online pesten en sexting steeds meer voorkomt. Dit zijn ook de meldingen die nu steeds meer bij vertrouwenspersonen binnen komen. Verder zijn er veel vragen rondom de AVG. En uiteraard de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met het nieuwe afwegingskader. Ook daar besteed ik in de training aandacht aan. Het is fijn als ze casussen inbrengen en alle vragen stellen die ze hebben, juist ook over wat ze lastig lijkt. Zodat we met elkaar een veilige leeromgeving kunnen creëren.”  

Voorkomen ongewenst gedrag

Deelnemers kunnen zich met deze training steviger in positie brengen als vertrouwenspersoon.  Dat vertrouwenspersonen beter in het zadel komen, is óók belangrijk voor het leer- en leefklimaat op school, stelt Patricia. “De ‘winst’ voor de school is dat er structureel aandacht is voor een veilig schoolklimaat om ongewenste omgangsvormen, zoals seksuele intimidatie te voorkomen. De vertrouwenspersoon is gericht op het voorkomen van ongewenst gedrag en het optimaliseren van de kwaliteit van de veiligheid. Hoe meer zichtbaar de vertrouwenspersoon is, hoe lager de drempel om zaken bespreekbaar te maken. Zij kunnen ook de directie beleidsadviezen geven op basis van de meldingen en klachten die erbinnen komen.”

 

Op 29 november en 13 december verzorgt Patricia Ohlsen een nieuwe editie van de tweedaagse training voor vertrouwenspersonen. Voor meer informatie klik hier.

 

 

Start op 29 november

Training vertrouwenspersonen