Inspectie roept op: ‘Scholen, wees scherper op sexueel misbruik’

18 januari 2022

Scholen moeten veel scherper worden op seksueel misbruik, stelt de Onderwijsinspectie. Meldingen over seksueel misbruik en seksuele intimidatie op scholen gaan relatief gezien steeds vaker over gedrag van medewerkers. Daarnaast nemen fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen onder de 13 toe.

Dit blijkt uit de jaarlijkse publicatie van de Inspectie van het Onderwijs over meldingen die worden gedaan bij vertrouwensinspecteurs. In het schooljaar 2020 / 2021 ontvingen de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs 1296 meldingen uit het onderwijs (van po tot ho). 543 meldingen gingen over psychisch geweld, 379 over fysiek geweld, 171 over seksuele intimidatie en 91 meldingen over seksueel misbruik. Het aantal meldingen over discriminatie en radicalisering is respectievelijk 63 en 11 meldingen.

Het aantal meldingen is lager dan eerdere jaren. Doordat in dit jaar de scholen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk.

Rol vertrouwenspersonen van groot belang

Op haar website laat de PO-Raad weten dat de cijfers zorgelijk zijn. De toename van het deel meldingen over seksueel misbruik door een met taken belast persoon en de toename van meldingen over fysiek geweld en discriminatie bij leerlingen in het PO vragen om actie, laat de koepelorganisatie weten. Hierbij zijn vertrouwenspersonen in het onderwijs en een veilig schoolklimaat van groot belang, stelt de PO-Raad.

Meer weten over de rol van vertrouwenspersonen in het onderwijs? Lees hier het interview met Patricia Ohlsen. Op 3 februari verzorgt ze een training voor vertrouwenspersonen.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Patricia Ohlsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Patricia