Inspiratiesessie voor huisacademie Stichting Arlanta

24 maart 2021

Even stilstaan om vooruit te komen. Stichting Arlanta (basisonderwijs, 22 scholen in de gemeente Noardeast-Fryslân) legde haar huisacademie onder het vergrootglas. In een in-company inspiratiesessie onderzocht de eigen expertgroep de kansen en mogelijkheden om de huisacademie van Arlanta door te ontwikkelen tot “een broedplaats” met nog meer impact.

Heidi Rubingh is interim-bestuurder van Arlanta en voorzitter van de expertgroep achter de huisacademie. Een breed samengesteld team van beleidsontwikkelaars op het gebied van professionalisering. Terugblikkend op de masterclass spreekt Heidi over een "studiedag die ons een boost heeft gegeven". “Met onze huisacademie zitten we in de startfase. Er zijn drie focuspunten: opleiden in de school, begeleiding van startende leerkrachten en leren van en met elkaar. Al deze drie functies zijn voor onze huisacademie van belang. Vanuit KPC Groep reikte Ton Bruining ons eyeopeners en praktische handvatten aan waar we als stuurgroep echt meteen verder mee kunnen.” Een inzicht dat de expertgroep prikkelde tijdens de masterclass waren de vier dimensies van leeractiviteiten die door Ton zijn ontwikkeld op basis van onderzoek naar de ontwikkeling van de academische basisschool.

‘Kinderen de wereld leren lezen’
Aan de hand van onder meer concepten en modellen is tijdens de masterclass nagedacht over de verdere ontwikkeling van de huisacademie. Zo ontstonden er nieuwe ideeën over ontwikkeling op alle lagen van de organisatie, het vergroten van het draagvlak en de samenwerking met externe partners als het speciaal onderwijs en de lerarenopleidingen.Alice Klimstra, lid van de expertgroep en directeur van een basisschool: “Het motto van Arlanta is ‘kinderen de wereld leren lezen’. Maar dat begint bij de leerkrachten en de leidinggevenden. Deze studiedag heeft ons ervan bewust gemaakt dat we enorm veel kapitaal hebben in onze stichting, maar dat we als netwerkorganisatie nog meer externe kennis naar binnen kunnen halen. Netwerkleren dus. Ook hebben we ideeën ontwikkeld over de verbinding van de huisacademie met andere expertgroepen, zoals de expertgroep HR. De huisacademie kan een belangrijke rol gaan vervullen vanuit het strategisch personeelsbeleid.” 

Praktijkgericht onderzoek
Heidi vult dit aan met een concreet voorbeeld. “Er zijn binnen onze stichting leerkrachten die meer willen met hun talenten en kwaliteiten. Maar ze willen géén directeur of kwaliteitsondersteuner worden. De huisacademie kan een geweldige plek zijn om deze groep leerkrachten hier een rol in te geven, bijvoorbeeld binnen professionele leergemeenschappen en door het verrichten van praktijkgericht onderzoek. Een huisacademie is veel meer dan een plek waar workshops en trainingen worden gegeven. De studiedag heeft me verder gebracht dan het idee ‘waar ben jij goed in en kun je dat komen delen’? De huisacademie heeft een veel strategischere functie en het kan ook gaan om heel andere activiteiten gaan om inspiratie en energie te creëren met elkaar.  We willen als Arlanta af van de reflex: een school heeft een vraagstuk en wij gaan een onderwijsbegeleidingsdienst bellen om dit vraagstuk voor ons op te lossen en vertellen wat we moeten doen. Het verder emanciperen van de leerkrachten, daar moet onze huisacademie een heel belangrijke rol in gaan vervullen. En ja, dat  helpt ook bij het binden en boeien van medewerkers.”

Drive
Ton Bruining verzorgde namens KPC Groep deze in-company inspiratiesessie. Hij is aangenaam verrast over de manier waarop Arlanta bezig is met “het emanciperen van het eigen professioneel kapitaal”. ”De huisacademie heeft een mooi ‘weefsel’ waarop verder kan worden gebouwd. Vergelijk het maar met de Sagrada Familia, zo’n kathedraal is nooit af, maar er is wel een idee, een concept. Dat heeft de huisacademie van Arlanta ook. Ik heb een enorme drive gevoeld op de studiedag.”

Droom en daad
Tussen droom en daad staan vaak allerlei hindernissen. Hoe verhouden de ambities van de expertgroep met de huisacademie zich tot randvoorwaarden als geld en tijd?  Alice: “Natuurlijk hebben ook wij hier te maken met werkdruk en is ook de vraag hoeveel je aan inzet van mensen kunt vragen. Maar we zien dat geld en tijd lang niet altijd het belangrijkste is. Op de eerste plaats staat bij ons de nieuwsgierigheid en passie van mensen. Als die er is dan gaan wij als directeuren het hebben over de randvoorwaarden. “

Heidi: “Natuurlijk hebben we potjes binnen de academie om bijvoorbeeld de coaching van startende leerkrachten te kunnen faciliteren.  We merken dat coaches het vooral zien als een echte verrijking van hun werk. We willen hier niet blijven hangen in voortdurende kosten- en batenanalyses. Het gaat om de cultuur en de bereidheid om samen te werken. Ook voor kinderen buiten je eigen school. Het gaat om hart voor onderwijs, hart voor je vak. Je moet het als een urgentie voelen om samen met je collega’s het onderwijs vooruit te helpen. Als leerkracht ben je een ongelooflijk belangrijke speler in het leven van jonge kinderen.”

Realiteitszin
Ton Bruining zorgde na de masterclass voor een handig verslag van de uitkomsten bijeenkomst en gaf als ‘bonus’ bovendien nog een aantal tips voor verdere verdieping. “Wat ik hier ontmoet heb is een groep mensen die willen leren en vooruit willen denken. Er is hier realiteitszin maar in Dokkum is men gelukkig ook wars van het ‘ja, maar’. De expertgroep wil niet blijven steken in praten over tijd en geld bij het verder uitbouwen van de academie. Er is veel gezaaid en er wordt al geoogst. Niet alles is direct meetbaar, maar wat hier gebeurt is wel merkbaar.”

Breder gaan kijken
Welk persoonlijk inzicht hebben Heidi en Alice overgehouden aan de masterclass? Heidi: “De winst is voor mij dat we nu breder gaan kijken dan we aanvankelijk deden. En we hebben ook gezien dat je niet het een op orde hoeft te hebben, om het andere te kunnen doen.” Alice: “Het was voor mij belangrijk om van een extern expert te horen dat we goed op weg zijn. Die bevestiging heb je soms ook nodig als je op expeditie bent.” 

Beiden spreken dan ook over een ‘waardevolle dag’ die de deelnemers echt wijzer heeft gemaakt. Heidi: “Ton maakte vanuit onze praktische situatie de verbinding naar de theorie en omgekeerd. Hij heeft ons handvatten gegeven om beter taal te geven aan het waarom, hoe en wat van onze huisacademie. We hebben scherper gekregen wat we willen versterken, wat we willen schrappen, creëren en afzwakken. De studiedag was volledig afgestemd op onze specifieke situatie. De deelnemers konden meteen aanhaken. Het ging echt om onze huisacademie, niet om een academie.”

Op 12 april vindt plaats de inspiratiesessie 'The next step voor uw interne academie'

 Deze kan ook incompany verzorgd worden. 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton