Interne begeleiders: nieuwe opleiding

13 juni 2019

De functie van intern begeleider is flink in beweging. Steeds meer intern begeleiders willen hun toegevoegde waarde vergroten en zich positioneren als spil tussen schoolleiding en leerkrachten. In de publicatie 'De toekomst van de intern begeleider’ beschrijft Luc Greven deze trend. De veranderende beroepsidentiteit en de ‘ambachtelijke’ eisen die dat stelt is aanleiding voor een nieuwe leergang voor ib-ers.

Deze is ontwikkeld door Maegen Officer en René Brohm. Doel: praktische antwoorden bieden op de trends die Greven signaleert. “Het is tijd voor een opleiding waarin het vak zelf centraal staat.”

Een van de kerndoelen van de leergang ‘Het ambacht van de interne begeleider’ is intern begeleiders te helpen een eigen beroepsidentiteit te ontwikkelen nu de focus steeds meer komt te liggen op het ondersteunen van leerkrachten. Maegen Officer: “Juist nu de taken van intern begeleiders zich verbreden is dit van belang. Om als intern begeleider impact te hebben is het nodig om boven de alledaagse agenda te kunnen ‘hangen’ en je rol niet te beperken tot het ‘blussen van brandjes.”

Verwachtingen

René Brohm: “Intern begeleiders zitten vaak in een complex krachtenveld met mensen met zeer uiteenlopende belangen en verwachtingen: ouders, schoolleider, leerkrachten, externe partijen.” Intern begeleiders moeten dan ook de hele dag door keuzes maken en lopen vaak tegen dilemma’s aan. Maegen: “Er komt als intern begeleider enorm veel op je af. Ook heel verklaarbaar want naast de schooldirecteur ben je vaak de enige in de school die ambulant is. Je hebt te maken met een enorme diversiteit aan vragen. Van het ondersteunen van een leerkracht die met de handen in het haar zit, tot het regelen van de luizenmoeders. Er wordt voortdurend vanuit urgenties een beroep op je gedaan. Je neemt je als ib-er van alles voor maar er komen dagelijks andere zaken tussen die jouw plannen in de war schoppen. Onze leergang helpt je die verwachtingen veel duidelijker te krijgen en je positie te bepalen als intern begeleider.” René Brohm vult aan: “Als intern begeleider moet allereerst voor jezelf helder zijn welke normatieve professionele identiteit je wilt belichamen. Wat is je positie? Waar sta je voor en war laat je lopen in al die dingen die op je afkomen? Die reflectie is een belangrijk aspect om te komen tot een duidelijke beroepsidentiteit.”

Actie-onderzoek

Naast reflectie besteedt de leergang daarom veel aandacht aan het vergroten van het handelingsrepertoire aan (proces)vaardigheden, interventies en werkvormen. Een belangrijke component van de opleiding is het leren opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek binnen de eigen schoolcontext. Rene Brohm,  gespecialiseerd in actieonderzoek en veranderkunde: “We leren je hoe je afstand kunt nemen van de dagelijkse agenda. Door onderzoekstechnieken als bijvoorbeeld het fenomenologische interview ontdek je hoe je onderwerpen ter sprake kunt brengen in het team en leer je te ontrafelen hoe mensen naar vraagstukken en dilemma’s kijken.”

Positie nemen

Uit eigen ervaring weet Maegen Officer, die als leerkracht doorgroeide naar de functie van intern begeleider, dat de ib-er ‘een unieke positie inneemt’. “Je bent onderdeel van een systeem. En juist daardoor de uitgelezen persoon om veranderingen en vernieuwingen te laten plaatsvinden. Met mensen waarmee je dagelijks te maken hebt. En dat maakt het meteen ook lastig. Daarom is het zo belangrijk dat je naast alle kennis van zaken als leerproblemen stevig in je schoenen staat in de turbulentie van de school en op het snijvlak van binnen- en buitenwereld. Je moet heel goed objectief naar je school kunnen kijken vanuit een onderzoekende houding. Tegelijkertijd moet je ook empathisch zijn.”

Deze leergang helpt ib-ers om zich beter te positioneren. René Brohm: “Die positionering gaat niet over grenzen stellen, maar over het gesprek aangaan: ‘wat is het goede om hier te doen? Wat is in deze situatie goede zorg voor het kind, voor jezelf als leerkracht en voor het team? Om dat gesprek aan te kunnen gaan binnen het systeem waarvan je deel uit maakt is een sterke beroepsidentiteit een voorwaarde. Want anders word je als intern begeleider voordat je het weet inderdaad een speelbal.”

De leergang ‘Het nieuwe ambacht van de intern begeleider’ gaat op 10 oktober van start. Klik hier voor uitgebreide informatie over de leergang.

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Maegen Officer
Adviseur
073-6247247

E-mail Maegen