Kansen creëren met de subsidieregeling ‘Tel mee met taal’

13 januari 2021

In de documentaire Klassen (Human) was te zien hoe moeilijk het is voor leerlingen met een complexe situatie thuis of met beperkte financiële of technische middelen om terecht te komen op het voor hen geschikte onderwijsniveau. 

Als school wil je kinderen gelijke kansen bieden. Femke Wetzer is specialist NT2, taal en gezinsaanpak en verbonden aan het netwerk van KPC Groep. Vanuit haar praktijkervaring weet ze dat kansenongelijkheid een complex vraagstuk is. Femke: “Verschillende aspecten kunnen een rol spelen, soms ook in combinatie met elkaar. Zoals afkomst, de houding van de leerkracht, pech, maar ook laaggeletterdheid kan een factor zijn. Laaggeletterde ouders hebben moeite met het stimuleren van taal en rekenen in de thuissituatie. Ze willen wel, maar weten niet hoe. Ouderbetrokkenheid is in mijn ogen onontbeerlijk ter voorkoming van een nieuwe cyclus van laaggeletterdheid.”

 

Actieprogramma

Daarom wijst Femke enthousiast scholen op de kansen die voortkomen uit het actieprogramma Tel mee met taal van de landelijke overheid. Doel: het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Femke: “De subsidieregeling die hieraan gekoppeld is biedt uitstekende kansen voor scholen om een groot deel van de ouders meer betrokken te maken en te begeleiden bij het onderwijs van hun kind. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten gericht op het bevorderen van een educatief thuismilieu, educatief partnerschap tussen ouders en school en het verbeteren van de (digitale) geletterdheid van ouders.

“De invulling is aan de school”

Let op. De subsidie voor de eerste tranche kan worden aangevraagd tot en met 28 februari. Femke: “De invulling is aan de school. Wat heeft de school nodig? Wat hebben ouders nodig? Waar zijn de leerlingen het meest bij gebaat? Wilt u een project organiseren gericht op voorlezen? Of toch liever een taalcursus voor ouders in de school? Ondersteuning voor ouders bij het inrichten van een educatief thuismilieu? Of een samenwerking met de bibliotheek om ouders te stimuleren deze vaker met hun kind te bezoeken? Er is zo veel mogelijk! “

Ondersteuning en ontzorging

Wilt u in het kader van Tel mee met taal een project van de grond krijgen? Wilt u weten of aan de subsidievoorwaarden voldoet? Heeft u geen tijd en mogelijkheden om in gesprek te gaan met de gemeente om hen te overtuigen van de meerwaarde? Of tast u nog in het duister over de juiste aanpak? Femke vertelt u graag alle ins en outs en adviseert u over welke aanpak voor u het beste kan werken. Ook kan Femke u helpen bij het vormgeven van de invulling van het programma door haar grote kennis op het gebied van laaggeletterdheid en ouderbetrokkenheid en haar achtergrond als leerkracht primair onderwijs en docent NT2. Wilt u meer weten over het herkennen van laaggeletterdheid of de inzet van vrijwilligers?  Ook dan kan Femke u hierover adviseren.

 

Interesse? Stuur een mail naar info@kpcgroep.nl en Femke neemt z.s.m. contact met u op.