Kennis maken met onderwijsinnovator Pieter Snel

29 november 2018

Als netwerkorganisatie positioneert KPC Groep zich in het onderwijsveld. Exemplarisch hiervoor is de verbinding met ‘teacher leaders’. Bruggenbouwers die de ambitie en motivatie hebben in samenwerking met KPC Groep hun expertise en praktijkervaring  te delen met andere onderwijsorganisaties. 

Eén van de teacher leaders die zich recent verbonden hebben met KPC Groep is Pieter Snel, docent en onderwijsontwikkelaar van het Tiener College in Gorinchem. Vanaf 23 januari wordt hij samen met Ton Bruining begeleider van de door KPC Groep geïnitieerde Werkplaats 10-14

Pieter Snel werkt sinds 2008 bij CVO-AV (voorheen CS De Hoven). “In 2009 ben ik door mijn bestuur gevraagd onderzoek te doen naar de vorming van een ‘tienercollege’. Met een projectgroep en vele docenten hebben we het ontwerp gemaakt. In 2012 is deze werkomgeving onder de naam ‘Tiener College’ gestart.”

‘Mix van innovatief en beproefd onderwijs’
Ontwikkeling van eigentijds onderwijs loopt als een rode draad door de loopbaan van Pieter Snel. Hij was betrokken bij innovatietrajecten zoals De Nieuwe Mavo, Havo Junior en Junior- en Tiener College. Pieter: “Ik werk met teams graag naar een goede mix van innovatief en beproefd onderwijs. Met name door formatief toetsen vanuit concrete doelen en leerplangesprekken met leerlingen en hun ouders heb ik veel positieve en bijzondere resultaten ervaren.”

Ontwikkelkracht van kinderen
Wat zijn voor Pieter Snel belangrijke inspiratiebronnen voor eigentijds onderwijs? Over die vraag hoeft hij niet lang na te denken. “De afgelopen jaren ben ik sterk geïnspireerd door pedagogisch tact o.a. Luc Stevens en Big Picture Learning o.a. Dennis Littky. Wat ik in dit gedachtegoed het meest waardeer is het vertrouwen in de ontwikkelkracht van kinderen, als volwassenen tijd en ruimte bieden. Veel elementen uit dit gedachtegoed hebben we opgenomen in Tiener College, onder andere eigen leerroutes, (peer) feedback, coachgesprekken en portfolio leren. Ik geloof sterk in grote autonomie van docenten. Ik denk dat onderwijs op zijn best is als docenten initiatief nemen en oplossingen zoeken voor resultaten en werkvormen die voor hen voor verbetering vatbaar zijn. Het is bij de begeleiding van vernieuwingstrajecten steeds mijn ambitie om een klimaat te creëren waarin je als docent die ruimte voelt en durft te nemen.”

Kernconcepten
In het Tiener College, het eerste 10-14 onderwijsprogramma in Nederland, is Pieter vooral verantwoordelijk voor het doorontwikkelen van zes kernconcepten en taalaanbod. “Ik heb de afgelopen jaren een sterke verbinding ontwikkeld tussen wereldoriëntatie/M&M en taalaanbod. Dat doe ik onder andere door wekelijks lessen te ontwerpen aan de hand van het nieuws. De lessen Nederlands (met name lezen, spreken en schrijven) hebben altijd recent nieuws als vertrekpunt.” (Op www.mnmweek.nl. zijn de lessen te vinden.)

Feedback
“Ik werk binnen mijn school formatief. Dat betekent dat feedback een prominente rol speelt. Ik heb de voorbije jaren met andere leraren logboeken ontworpen en manieren onderzocht om met feedback leerresultaten te analyseren en feedforward te formuleren. Ik betrek leerlingen intensief bij de leeractiviteiten en resultaten door coachingsgesprekken te voeren en leerlingen om feedback over lessen en leermiddelen te vragen.”

Publicaties en presentaties
Naast zijn ontwikkelwerk en docentschap publiceert Pieter Snel veel in vakbladen (o.a. De Nieuwe Meso, Narthex en Van twaalf tot achttien) en op online-platforms. Ook verzorgt hij regelmatig presentaties rond thema’s als curriculumontwikkeling, 10-14 onderwijs en de inzet van feedback.

Tip! Wekelijks verschijnt een blog van Pieter Snel op zijn LinkedIn pagina: ‘Elke week een verhaal’.