KPC Groep in onderzoeksgroep lectoraat Leren & Innoveren

7 oktober 2019

Op 26 september is Arienne van Staveren als lector leren & innoveren aan de Marnix Academie geïnstalleerd. Doel van het lectoraat is om onderzoek te doen naar veranderkundige condities voor duurzame ontwikkeling van onderwijsorganisaties.

Het lectoraat is verbonden aan de masteropleiding leren & innoveren. Met Ton Bruining - verantwoordelijk voor R & D binnen KPC Groep - is KPC Groep betrokken bij de onderzoeksgroep. 

Focus van het lectoraat

Het onderwijs is continu in beweging. Schoolorganisaties buigen zich over lastige vraagstukken zoals schooluitval, krimp, lerarentekort of doorlopende leerlijnen. Op tal van scholen werken betrokken mensen aan vernieuwingspraktijken. Veel van die vernieuwingspraktijken blijken op den duur niet levensvatbaar. Op tal van scholen werken enthousiaste mensen aan innovaties. Middels pilots, proeftuinen en experimenten zijn zij op zoek naar oplossingen voor taaie vraagstukken en naar mogelijkheden voor vernieuwing. Maar hoe vaak sterven al die prachtige initiatieven niet een vroege dood? 

Organisatiekundig perspectief

In de praktijk blijkt het lastig te zijn vernieuwing eigen te maken en duurzaam te integreren in de staande schoolorganisatie. Er is weinig kennis voorhanden over hoe je als onderwijsorganisatie innovaties verduurzaamt. De focus in het onderwijs is primair gericht op de inhoud van vernieuwing. De aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden, vakinhoudelijke ontwikkeling en didactiek staan voorop bij het werken aan vernieuwing. Het lectoraat heeft een organisatiekundig perspectief en richt zich op de vraag hoe we vernieuwing daadwerkelijk kunnen bestendigen. Het eigen maken van vernieuwing is daarbij van cruciaal belang. 

KPC Groep in onderzoeksgroep

Met Ton Bruining - verantwoordelijk voor R & D binnen KPC Groep - is KPC Groep betrokken bij de onderzoeksgroep van het lectoraat. Eerder was Ton verbonden als docent en beoordelaar verbonden aan de masteropleiding en lector Vraaggericht leren en lector Academische basisschool. Ton Bruining: “In de praktijk merken we dat het onderwijsveld op zoek is naar mogelijkheden om de onderzoeksfunctie te versterken. Dit lectoraat geeft besturen heel mooie kansen om onderzoeksinitiatieven van de grond te krijgen.”

Onderzoek naar rol teacher leaders

Bij het kernthema verduurzamen van innovaties zijn werkthema’s benoemd.  Eén van de thema’s is ‘zicht op werkwijzen’. Ton Bruining gaat binnen dit thema in het lectoraat onderzoek doen naar de rol van teacher leaders en hun bijdrage aan normatieve professionalisering.

Lees hier de lectorale rede

Lees hier de blog van Ton Bruining n.a.v. het lectoraat

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton