KPC Groep start Werkplaats 10-14 onderwijs

6 november 2018

De overgang po-vo is een thema dat hoog op de ontwikkelagenda staat in het primair en voortgezet onderwijs. Dit mede door de grotere experimenteerruimte die de overheid biedt. Een groeiende groep scholen in het po en vo heeft de ambitie om 10-14 onderwijs in te richten. De Werkplaats 10-14 komt hieraan tegemoet en richt zich op onderwijsprofessionals die met impact willen werken aan de ontwikkeling van 10-14 onderwijs.

Kennis delen

De Werkplaats is een initiatief van KPC Groep. Door onze jarenlange betrokkenheid bij de ontwikkeling van 10-14 onderwijs en partnerschappen met schoolbestuurders en onderwijsprofessionals hebben we een kennisbasis opgebouwd waarvan we u graag via de Werkplaats 10-14 deelgenoot maken. De Werkplaats is met name bedoeld voor schoolleiders en innovatieve docenten in het po en vo.

Start op 23 januari

De Werkplaats 10-14 onderwijs bestaat uit een cyclus van zes maandelijkse bijeenkomsten en start op 23 januari op een centrale plek in Nederland. Begeleiders van de Werkplaats zijn Pieter Snel (ontwerper/leraar Tiener College) en Ton Bruining (senior adviseur/onderzoeker).  

Aan het einde van een cyclus van zes bijeenkomsten heeft u een analyse gemaakt van de eigen omgeving, een uitwerking gemaakt voor een ontwikkelplan in 2019/2020 en ervaring opgedaan met haalbare deelprojecten (denk aan curriculumontwikkeling, doorlopende leerlijnen, docentprofessionalisering, ouderbetrokkenheid, toetsing, voorbereiding van ontwikkelteams).

 

Inschrijven voor Werkplaats 10-14 onderwijs 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton