Krachtenbundeling Edu Alert en KPC Groep voor ondersteuning vso en praktijkonderwijs

4 september 2019

Onderwijsbureau Edu Alert en KPC Groep gaan de krachten bundelen bij de ondersteuning aan het vso, het praktijkonderwijs, ISK’s en leerwerkbedrijven. Net als KPC Groep maakt nu ook Edu Alert per 1 september deel uit van de LB Groep.

Een hechte samenwerking tussen de onderwijsprofessionals uit beide organisaties biedt opdrachtgevers diepgaande specialistische sectorkennis bij het maken van kwaliteitsslagen en het borgen hiervan.

Ondersteuningsprogramma DOEN IN

Edu Alert is de organisatie achter DOEN IN. DOEN IN biedt concrete en complete oplossingen voor vso-scholen, praktijkscholen, ISK scholen en leerwerkbedrijven die hun activiteiten slimmer en effectiever willen structureren. DOEN IN ontzorgt en ondersteunt scholen en docenten met leerlijnen, lesmaterialen en portfolio’s zowel fysiek dan wel online. Voor het overzicht van de ontwikkeling van de leerling is er één centraal ‘dashboard’: het digitaal Leerling Volg Jezelf Systeem DOEN IN. Docenten, leerlingen en ouders hebben zo elke dag inzicht in de vorderingen en planningen.

Scholing voor Arbeid

 

KPC Groep biedt onder het label ‘SVA- Scholing Voor Arbeid’ programma’s voor arbeidsvoorbereiding en -toeleiding en certificerende trajecten voor leerlingen in het vso en praktijkonderwijs. Verder richt KPC Groep zich op advisering en coaching van school- en teamleiders en professionalisering van teams en docenten.

Minder administratieve druk, meer opbrengsten

Luuk Oosting, directeur Edu Alert: “Het vso en praktijkonderwijs staan voor de uitdaging om de administratieve druk te verminderen, de opbrengsten te vergroten en het leren zoveel mogelijk te personaliseren. Met de invoering van schooldiploma’s moeten deze gekoppeld worden aan het portfolio van de leerling, zijn vaardigheden en behaalde certificaten. DOEN IN heeft een eigen platform waarin verschillende vso-, praktijkonderwijs- en ISK-scholen samenwerken, onder meer op diverse gebieden van schooldiploma, stage, OPP, ontwikkeling van lesmaterialen, enz. voor alle leerjaren en -fases.  Deze community is een krachtige leer- en ontwikkelomgeving. Dit werkt niet alleen kwaliteitsverhogend maar is ook kostenbesparend. De binnen het Platform ontwikkelde materialen van scholen of van Edu Alert zijn voor iedere school binnen het Platform beschikbaar. Dit onder het motto van ‘CopyLeft’."

Complementaire organisaties

Patrick van den Hemel, directeur KPC Groep: “Net als DOEN IN heeft KPC Groep/SVA een hart voor kinderen en jongeren voor wie leren en werken niet vanzelfsprekend is. Beide organisaties zijn verder inhoudelijk gezien complementair en kunnen door deze samenwerking vso-scholen, praktijkonderwijs, ISK-scholen en leerwerkbedrijven integraal ondersteunen bij het realiseren van goed onderwijs vanaf leerjaar 1. We zijn ervan overtuigd dat we met deze krachtenbundeling scholen in vso en PrO maar ook bijvoorbeeld Internationale Schakel Klassen adequaat kunnen ondersteunen bij hun uitdagingen en vragen.”

Meer weten over het Platform DOEN IN en de mogelijkheden tot participatie? Neem contact op met Luuk Oosting,  06 21831871; oosting@platformdoenin.nl