Kwaliteitsontwikkeling bij bestuur en scholen

1 december 2021

Het externe toezicht zoals dat vanaf 2017 is ingevoerd, gaat ervan uit dat het bestuur eindverantwoordelijk is voor de onderwijskwaliteit op de scholen. De inspectie spreekt daarom de besturen aan op de kwaliteit van haar scholen. De verwachting is dat dit het bestuur stimuleert om de onderwijskwaliteit binnen haar school of scholen te verbeteren.

Herziening en formulering bestuurlijk kader

Met de herziening in 2021 is deze beweging aangescherpt door ook een bestuurlijk kader te formuleren voor kwaliteit. We zien voor kwaliteitsontwikkeling drie cruciale lijnen.

• Het zicht op de kwaliteit
• De sturing op de kwaliteit
• Doorwerking van het beleid

 

Meer weten over deze drie lijnen voor kwaliteitsontwikkeling? Download hier het artikel van Annemiek Staarman, expert kwaliteitszorg 

 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Annemiek Staarman
Adviseur
085-2101580

E-mail Annemiek