Leerlingen helpen de wereld te ontdekken

8 juli 2019

Wereldoriëntatie omvat meer dan het verwerven van kennis en vaardigheden. Het gaat óók over onderzoeken, ontdekken, ervaren, discussiëren, kritisch denken, redeneren, samenwerken, problemen oplossen, burgerschap. Competenties en vaardigheden die de kern vormen van de zogeheten ‘21st century skills’.

Het werken met kernconcepten biedt mogelijkheden om kinderen op een betekenisvolle en actieve wijze de wereld te laten verkennen. Kernconcepten richten zich echter niet alleen op WO, maar bieden ook de mogelijkheid om het onderwijsaanbod in verbanden aan te bieden. Ook onderdelen van taal en rekenen kunnen op betekenisvolle wijze een plek krijgen in het geheel.

Over het werken met kernconcepten is een whitepaper beschikbaar met concrete praktijkvoorbeelden. 

Download hier de whitepaper