Leertraject Pedagogisch Tactvol Handelen

4 september 2019

Een goede relatie tussen de leraar en de leerling is de basis van het tactvol handelen en helpt de leerling in zijn ontwikkeling. De achtergrond en de kennis van de leraar bepaalt hoe deze met de leerling en zijn naasten om gaat. We zien dat steeds meer leraren hun pedagogische vaardigheden willen versterken om het juiste te doen op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling.

De ontwikkeling van de individuele leraar en het team als geheel zijn het vertrekpunt voor het leertraject Pedagogisch Tactvol Handelen dat KPC Groep verzorgt. Het leertraject wordt begeleid door Esther de Boer en Marion Hoeffgen. Samen met de deelnemers ontwikkelen ze interventies gericht op individueel- en groepsleren.

 In het leertraject gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe ervaren leraren en leerlingen de schoolomgeving?
  • Wat doen leraren en leerlingen? Welk gedrag en welke interactie zien we?
  • Welke vaardigheden hebben zij? Welke instrumenten en methoden worden gebruikt?
  • Vanuit welke overtuigingen en welk geloof handelen begeleiders en leerlingen?
  • Waar identificeren leraren en leerlingen zich mee? Wat zijn kernkwaliteiten?
  • Waar staan de leraren voor? Wat is ieders missie en die van het team als geheel?

 

Leerdoelen

Leraren en ondersteuners leren:

  • Leerlingen zien als mensen die hen in staat stellen om te groeien door de ‘spiegel’ die zij voorhouden;
  • Vertrouwen op het leren van leerlingen, vanuit het geloof en het vertrouwen in henzelf;
  • Kijken naar de eigen achtergrond en ontwikkeling zodat er begrip ontstaat voor het eigen handelen;
  • Hoe zij in contact kunnen zijn met leerlingen, waardoor zij beter zien wat leerlingen nodig hebben en van hen vragen.

 

Werkwijze

Vanuit de grondhouding dat er altijd ontwikkeling mogelijk is, werken we aan pedagogisch vaardigheden en een professionele houding. We besteden tijdens dit leertraject aandacht aan technieken en vaardigheden vanuit het oplossingsgericht begeleiden. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht en kunde van mensen. We bieden tussentijdse opdrachten: oefeningen in je eigen praktijk en reflecties op het eigen handelen. Wanneer deelnemers hier tijd voor maken, draagt dit bij aan het lerend vermogen van het team, betekenisvolle teambijeenkomsten en rendement tijdens het werken met leerlingen.

Maximaal 12 deelnemers vormen een leergroep die tijdens en tussen vijf bijeenkomsten van een dag met elkaar en zelfstandig aan de slag gaan. Tussentijds is persoonlijke coaching mogelijk. Aan de hand van drie leerlijnen worden activiteiten gekozen, uitgevoerd en geëvalueerd.

1.     Ken jezelf & pedagogisch tact: Hoe ben jij geworden wie je bent en wat betekent dat voor hoe jij relatie aan gaat in de wereld?

2.     De relatie & pedagogisch tact: Hoe ontmoet jij de leerling en wat betekent dat voor zijn of haar ontwikkeling in de wereld?

3.     De school & pedagogisch tact: Hoe ben jij in de school en wat betekent dat voor de school in de wereld?

 

Over de begeleiding

Esther de Boer begeleidt teams en docenten bij het verzorgen van onderwijs waarin het pedagogisch contact met de leerling centraal staat. De coachende houding van de docent en de leerling als verantwoordelijke voor zijn/haar ontwikkeling vormen het uitgangspunt bij de oplossingsgerichte benadering.

Marion Hoeffgen begeleidt docenten bij het werken vanuit de oplossingsgerichte - en waarderende benadering, zowel in relaties met leerlingen, in teams van professionals als in de school als geheel. Zij stelt vragen als: wat gaat er goed? Wat wil je anders? Hoe zou dat er concreet uit zien? Wat is jouw volgende stap op weg daar naar toe?

Bronnen waaruit zij putten zijn onder meer:

·         Geert Bors en Esther de Boer, Pedagogische tact, op het goede moment het juiste doen, ook in de ogen van de leerling (2014)

·         Esther de Boer & Kris Verbeeck, Pedagogische tact in een notendop met een voorwoord van Luc Stevens (2015)

·         Marjan Vermeulen,  Leren organiseren, een rijke leeromgeving voor leraren en scholen (2016)

·         Marion Hoeffgen en Maarten ter Burg, Afstemmen op dialoog (2010)

 

Meer weten

Op maat van uw team ontwikkelen we passend leertrajecten. Meer weten? Neem contact op met Marion Hoeffgen.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marion Hoeffgen
Adviseur
073-6247247

E-mail Marion

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
06-51192773

E-mail Esther