Leren personaliseren met aanpak DOEN IN

7 februari 2020

Iedereen verdient goed onderwijs. Zeker die kinderen en jongeren voor wie leren niet vanzelfsprekend is. Leerlingen die ondersteuning op maat nodig hebben om stappen te kunnen zetten. Steeds meer vso-scholen, scholen voor praktijkonderwijs en ISK's ontdekken de kracht van de aanpak en het leerling-volg-jezelf systeem van DOEN IN. Zo wordt onderwijs betekenisvol en echt passend. DOEN IN is partner van KPC Groep. 

Meer over DOEN IN 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
073-6247247

E-mail Diane