Maak kennis met taal- en leesexpert Marjolein van Oenen

14 oktober 2020

Een nieuw gezicht in ons netwerk: Marjolein van Oenen. Marjolein verzorgt onder meer maatwerktrajecten ter verbetering van het taal-leesonderwijs. Vaak gaat het om een combinatie van studiedagen en lesbezoeken. Opdrachten vervult Marjolein zowel op bestuurs- als schoolniveau.

In het verleden was Marjolein onder meer projectleider van het Nationaal congres taal en lezen. Als leerkracht was Marjolein jarenlang werkzaam in het po. Verder was ze als taalspecialist bij een groot schoolbestuur in Utrecht verantwoordelijk voor verbetertrajecten op het gebied van begrijpend lezen en woordenschatonderwijs.

Voor KPC Groep ontwikkelt en verzorgt Marjolein onder meer de trainingen Effectief modelen en Begrijpend luisteren en lezen. Deze kunnen ook incompany plaatsvinden. 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marjolein van Oenen
Adviseur
073-6247247

E-mail Marjolein