“Met de rekenmethode alleen kom je er niet”

3 november 2021

‘Boven de rekenmethode staan’ is een wens van veel leerkrachten en schoolleiders in het po. Reden genoeg voor een gesprek met rekenexpert Kirsten Heezius. Voor KPC Groep verzorgt ze praktische trainingen volledig gericht op de lespraktijk van de deelnemers. “Het gaat erom: hoe werkt het in de klas?”

Kirsten ondersteunt zowel rekencoördinatoren als teams bij het verbeteren van het rekenonderwijs. Een struikelblok op nogal wat scholen. Professionalisering en het verbeteren van didactische kennis en vaardigheden zijn belangrijke sleutels om de weg omhoog te vinden, vindt Kirsten. “Die kennis haal je niet uit de methode-handleidingen. Die informatie is vaak te abstract voor de leerkracht. Het gaat erom: hoe werkt het in de klas? Goed rekenonderwijs betekent dat je kunt spelen met didactische modellen in je les. Die modellen heb je nodig om effectief te kunnen werken met leerlijnen: het hoofdfasemodel, het handelingsmodel en het drieslagmodel.”

Toepassen van kennis

Soms merkt Kirsten, die overigens ook op bovenschools niveau rekencoördinatoren coacht, dat het niet zozeer ontbreekt aan didactische kennis bij leerkrachten, maar dat ze vooral moeite hebben om die kennis concreet toe te passen in de les. Hoe ga je om met al die verschillende niveaus in combinatie met de modellen en lessen? Dit was aanleiding voor het ontwikkelen van een speciale training volledig geënt op de praktijk in de klas. Kirsten: “Ik leg in deze training de didactische modellen langs de rekenmethode die de leerkracht gebruikt. In de training ontdekken deelnemers bovendien hoe ze de methode meer los kunnen laten en deze meer gaan inzetten als bron.”

Geen ‘methode-slaaf’

De rekenmethode flexibel inzetten en werken vanuit leerlijnen. Ook incompany verzorgt Kirsten hierover trainingen. Een geluid dat ze dan vaak hoort van leerkrachten: ‘het is beter dat we methode losser gaan gebruiken’. Kirsten: “Deelnemers ontdekken op mijn training dat ze er alleen met de methode nog niet zijn. Ik reik ze tools aan zodat ze niet langer ‘de methode-slaaf’ zijn. Als je heel goed weet wat de leerlijnen zijn in jouw leerjaar en weet wat er in het leerjaar ervoor gebeurt en in het leerjaar erna, dan kun je binnen de leerlijn echt makkelijker differentiëren op een haalbare manier. Rekenonderwijs sluit dan aan bij wat de leerling nodig heeft.”

Op 26 januari verzorgt Kirsten de training over leerlijnen en rekendidactiek. Praktisch gaat ze met deelnemers aan de slag. 

 

 

Leerlijnen en rekendidactiek

Los komen van de methode

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Kirsten Heezius
Adviseur
085-2101580

E-mail Kirsten