Met een andere bril kijken naar pestgedrag

21 oktober 2021

Schadelijk, destructief gedrag komt bijna altijd voort uit behoeften waar op zich niets mis mee is, stelt pedagoog Jan Ruigrok. In een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad licht hij dit verder toe. 

Jan: "De tragiek is vaak dat kinderen lang niet altijd in staat zijn hun behoeften te vervullen op een manier waar iedereen beter van wordt. Daar hebben ze anderen voor nodig. De behoeften die pesters met hun niet te tolereren gedrag vervullen, kunnen zijn: ‘ik wil erbij horen’, ‘gezag hebben’, ‘me veilig voelen’, ‘gezien worden in de ellende die mij in mijn leven is overkomen’ en ga zo maar door. Pedagogische amateurs bestrijden het gedrag zonder naar de behoeften erachter te kijken. Met als gevolg dat gestraften andere manieren gaan zoeken om hun behoeften alsnog te vervullen. Iemand die is gestraft, raakt de verbinding met de gemeenschap kwijt en zal nog meer de randen ervan opzoeken. Constructieve antwoorden op pestgedrag vind je in herstelrecht. Een leerling die anderen pest hoef je niet uit te sluiten want in een gezonde omgeving sluit hij zichzelf uit."  

Jan Ruigrok is expert in herstelgericht werken. Over dit onderwerp verzorgt hij workshops en opleidingen

 

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Jan Ruigrok
Trainer
085-2101580

E-mail Jan