Nieuw in ons netwerk: Hetty Pellenaars

26 juni 2020

Hetty Pellenaars heeft zich verbonden aan ons netwerk. Ze heeft een uitgebreide staat van dienst in het onderwijs. Jarenlang was ze binnen scholen en besturen in het vso, vmbo en vo actief vanuit directie- en beleidsfuncties. Hetty: "Ik ken hierdoor de krachtenvelden, belangen en dilemma’s en kan vanuit verschillende perspectieven kijken. Vaak krijg ik te horen dat ik complexe situaties snel kan doorgronden. Mensen kan verbinden vanuit een nieuw gemeenschappelijk perspectief. Mijn kritische blik breng ik op een opbouwende en enthousiasmerende manier over.”

De expertises van Hetty liggen met name op het terrein van:

  • Procesbegeleiding bij veranderprocessen;
  • Ondersteunings- en zorgstructuren binnen vo en mbo;
  • Coaching startende directeuren, adjuncten en afdelingsleiders;
  • (Interim)management.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Hetty Pellenaars
Adviseur
073-6247247

E-mail Hetty