Nieuw! Leergang voor intern begeleiders

3 april 2019

Om te kunnen excelleren als intern begeleider (ib-er) is méér nodig dan inhoudelijke bagage. Als ervaren ib-er merk je dat naast kennis en kunde het óók gaat om ‘willen’ en ‘zijn’. Om een heldere visie op je rol, hoe je die invult en hoe je aansluit op het schoolbeleid en de externe omgeving. 

Door Maegen Officer, adviseur én ervaren intern begeleider, en dr. Rene Brohm, specialist in actieleren en handelingsonderzoek,  is een unieke leergang ontwikkeld. Deze gaat van start in oktober. Maegen Officer: "Als ib-er maak je vaak vanuit je professionele intuïtie keuzes en afwegingen. Deze leergang geeft je  inzicht in wie jij bent als intern begeleider en inzicht in je professionele identiteit. Er komt heel veel op ib-ers af. Samen met jou gaan we als opleiders de diepte in en leren we je vanuit een onderzoekende houding vraagstukken te ontrafelen en hanteerbaar te maken."

Hier lees je uitgebreide informatie over de doelen en het programma van deze leergang.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Maegen Officer
Adviseur
073-6247247

E-mail Maegen