Nieuwe editie training Eigenaarschap vergroten bij leerlingen

11 maart 2020

Wegens succes herhaald. Op 27 mei en 24 juni a.s. vindt een nieuwe editie plaats van de training Eigenaarschap vergroten bij leerlingen. Deze wordt verzorgd door Daniëlle Aust.

Daniëlle over het hoe en waarom van deze opleiding. “De essentie van mijn training is om scholen te laten realiseren dat de gedragsverandering die je bij kinderen wilt bewerkstelligen (meer eigenaarschap nemen) vooraf moet gaan door een gedragsverandering van docenten. Ik zie regelmatig in de onderwijspraktijk dat er verschillende initiatieven worden ontplooid om de leerlingen meer eigenaarschap te laten nemen. Denk aan kindgesprekken, driehoekgesprekken, formatief evalueren en flexibele roosters.”

Wat werkt en wat werkt niet

“In mijn training laat ik de deelnemers onderzoeken welke overtuigingen, waarden, motieven zij hebben met betrekking tot onderwijs. Wat helpt daarbij om leerlingen eigenaarschap te laten nemen en welke overtuigingen helpen daar niet bij en welke stap ga ik nu zetten (individueel en/of als school).  Daarnaast ga ik in op het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen door het werken met leerdoelen en/of kindgesprekken.” 

Meer over de training

 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Daniëlle Aust
Adviseur
073-6247247

E-mail Daniëlle