Nieuwe opleiding voor senior docenten

14 januari 2020

Dit voorjaar gaat een nieuwe opleiding van start voor senior docenten.  Deze is ontwikkeld door en wordt begeleid door Ton Bruining.  Een gesprek over de opleiding ‘in 5 stappen naar meer impact als senior docent’.

Waarom deze opleiding?

Ton Bruining: “De tijd is voorbij dat onderwijsverbetering, onderwijsvernieuwing en onderwijsinnovatie over leraren werden uitgestort. Leraren zijn vaker initiatiefnemer of werken samen met schoolleiding aan de invulling van de visie en strategie van de school of de ontwikkeling daarvan en de uitwerking van concrete plannen. Verder zijn scholen gericht op de ontwikkeling van loopbaanleren. Niet alleen van leerlingen, maar juist ook van leraren en worden senior leraren in positie gebracht als LC- en LD-docent om ontwikkelingen te trekken. Soms hebben de leraren een masteropleiding opleiding gevolgd gericht op onderwijsontwikkeling, onderwijskwaliteit en onderwijsinnovatie, zoals de master leren & innoveren. Maar dit is niet altijd het geval. Tenslotte, scholen bouwen aan bestuursacademies en vragen ons om teacher leaders op te leiden en te begeleiden.”

Leren analyseren en onderzoeken zijn rode draden in deze opleiding. Wat is de achtergrond hiervan?

“Uit onderzoek weten we dat leraren, onderwijsteams, scholen die op een onderzoekende manier opereren succesvollere onderwijsprogramma’s maken dan zij die dat niet doen. Verder zoeken zogenaamde teacher leaders die een masteropleiding gevolgd hebben maatjes in de eigen school. De nadruk ligt in deze opleiding op praktijkonderzoek omdat het een opleiding voor praktijkmensen is. Gelukkig komt er steeds meer waardering voor praktijkonderzoek, want met wetenschappelijk onderzoek alleen komen we er niet. De kloof tussen de academische wereld en de praktijk is helaas te groot. Met deze opleiding willen we ook een brugfunctie vervullen.”

Hoe liggen de accenten op het gebied van kennis en vaardigheidsvergroting op didactisch/pedagogisch/organisatiekundig vlak?

 “Het accent in ons programma ligt op zelfstandig onderzoek doen. We verkennen vanuit het onderwijskundig/didactisch en pedagogisch perspectief wat de consequenties daarvan zijn en we kiezen daar een systemische aanpak voor, die direct impact heeft op de organisatie. Verder besteden we uitgebreid aandacht aan de organisatiekunde en veranderkunde en het belang daarvan voor duurzame onderwijsontwikkeling”.

Wat voor rollen en taken kan een deelnemer (beter) vervullen na het volgen van deze opleiding?

“Dat ligt breed. Deelnemers kunnen straks invulling geven aan rollen en taken op het gebied van onderwijsontwikkeling en innovatie, kwaliteitszorg en samenwerking met partners, zoals de gemeente, andere scholen en onderwijssectoren.”

Deelnemers kunnen docenten zijn uit alle sectoren. Vanwaar deze opzet? 

“Er is nog wel eens een hokjesgeest in het onderwijs. Gelukkig willen mensen dat doorbreken. Ik werk sinds 1998 in het onderwijsadvies. Iedere keer wanneer die hokjesgeest werd erkend en doorbroken gebeurde er iets magisch.”

Wat maakt deze opleiding in jouw ogen bijzonder? 

“In andere programma’s die ik zie is het nog wel eens schools geregeld en worden de programma’s door hardcore onderzoekers vormgegeven. Wij zoeken het in een slimme mix van onze ervaring met het werken in de frontlijn,  ervaring in het onderwijsadvies, en de ervaring met het verbinden van verschillende vormen van onderzoek.”

Wat kunnen de deelnemers van jou verwachten als opleider? 

“Deelnemers mogen van mij een persoonlijke, creatieve en constructieve benadering verwachten. Het gaat in deze opleiding óók om het genereren van plezier, in het leraarsvak, in elkaar en in samen onderzoek doen. Na de aanmelding neem ik contact op voor een persoonlijke intake. Ik ben zeer geïnteresseerd in de ontwikkelingen “in de loopgraven” van het onderwijs. Verder is deze opleiding gestoeld op jarenlange literatuurstudie, op onderzoek en op mijn met praktijkonderzoek geladen manier van werken. Als opleider heb ik ook oog voor de ethische aspecten in het werk van senior-docent. Wanneer is het goed, voelt het goed en doet het goed?”

 

Informatie en inschrijven

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton