Ondersteuning beroepsonderwijs

12 mei 2020

Het beroepsonderwijs en KPC Groep. Vanuit KPC Groep

  • ondersteunen we beroepsopleidingen bij de ontwikkeling van samenwerkingen met de arbeidsmarkt
  • leiden we innovatieve docenten op die zich als grensgangers tussen onderwijs en arbeidsmarkt manifesteren
  • doen we onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van netwerken in het beroepsonderwijs.

Op basis van die ervaringen hebben we het MBO Groeiboek ontwikkeld met als thema netwerkontwikkeling. Onze bedoeling  is om het (middelbaar) beroepsonderwijs en haar partners een doe-boek aan te reiken dat in de praktijk gebruikt kan worden om de netwerkvorming door het beroepsonderwijs verder te ontwikkelen.

Vijf dimensies van netwerkontwikkeling

Daarbij onderscheiden we vijf dimensies waarin het netwerk zich zou kunnen ontwikkelen, respectievelijk op het gebied van kennisuitwisseling, collectief praktijkonderzoek, co-creatie, integratie en de ontwikkeling van een netwerkorganisatie. Het MBO Groeiboek bevat een uitwerking van deze vijf dimensies, een zelfevaluatie-instrument, inspirerende voorbeelden, literatuurtips en een rijke verzameling van instrumenten om te helpen bij het verder ontwikkelen uw opleiding in relatie met netwerkpartners.

De specialisten van KPC Groep werken naast het MBO Groeiboek over netwerkontwikkeling ook aan soortgelijke publicaties op het gebied van onderwijsontwikkeling, kwaliteitszorg, professionalisering en innovatie.

Gratis download Groeiboek deel 1 

 

Interview met Ton Bruining

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton