Onderwijs op afstand: 3 tips

18 maart 2020

Onderwijsinstellingen worden momenteel vanwege de coronacrisis geconfronteerd met vraagstukken over hoe ze online in contact blijven met leerlingen/studenten en hoe ze kunnen lesgeven op afstand. Onderwijsadviseur Martijn Hermsen, verbonden aan onze netwerkpartner de Rolf Groep, ondersteunt scholen en besturen bij deze nieuwe uitdagingen, zowel op technisch- als op didactisch gebied.

Graag deelt hij zijn ervaringen en actuele inzichten. Martijn: “Er komt nu heel veel op scholen af. Ook zelf heb ik de afgelopen dagen veel opgestoken en geleerd. Ik hoop dat mijn tips ertoe bijdragen dat niet elke onderwijsorganisatie niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. Hier mijn drie tips:

1. Focus op wat echt belangrijk is (de rest komt later)

Het belangrijkste uitgangspunt van onderwijs op afstand is om vooral aandacht te besteden aan de minimale onderwijsdoelen. Omdat niet alle tijd gecompenseerd kan worden, is het verstandig om te focus te leggen op wat echt telt. Probeer je dus te beperken tot het ontwikkelen en onderhouden van basisvaardigheden en basiskennis. Ga in het begin voor opdrachten die weinig instructie vragen. Denk er ondertussen rustig over na om (gezamenlijk) instructie video’s te maken. Wat namelijk niet werkt is om een instructie online te doen met de hele klas live. Neem dus de instructie van te voren op (bijvoorbeeld met Screencast-O-Matic) zodat ieder dat op een zelf gekozen moment kan bekijken.

2. Maak een planning

Werk met een dag- /weekplanning die je op een vast moment deelt. Je kunt een planning steeds verder uitbreiden zodra het afstandsonderwijs goed begint te draaien en je de doelgroep betrokken en actief hebt. In deze planning kun je aangeven aan welke doelen en inhouden je per vakgebied gaat werken en wat de leerling/student daarvoor moet doen. Kies dus telkens de lijn: Wat ga je leren? Hoe ga je dit leren? Wat heb je daarvoor nodig? Wanneer ga je dat doen / wanneer is het af? Je kunt in deze planning zelf ruimte geven om de inhoud in een dag/week te plannen, maar het is heel prettig als je ook een voorstel meestuurt. En let op; maak in deze planning ook ruimte voor zaken als pauze en ook tijd om zelf in te vullen.

3. Houd contact

Blijf in contact en spreek daarvoor vaste momenten af. Leerlingen en studenten bij de les houden is op afstand een nog grotere uitdaging. Maak een belschema en (video)bel minstens 1 x per week een leerling/student op (kan ook in kleine groepjes). Vraag hoe het gaat, neem tijd om vragen te beantwoorden en houd zo zicht op wat er speelt. Deel dagelijks een activiteit of bericht om leerlingen en studenten het gevoel te geven dat je er bent en dat je hun inzet waardeert.

Martijn: “Zoals je ziet blijft het lesgeven op afstand, ondanks de fantastische digitale mogelijkheden die er zijn, gewoon mensenwerk. Daarbij zijn wij Onderwijsadviseurs beschikbaar om te sparren over digitale didactiek, te adviseren bij de keuze voor de juiste ict middelen of om te ontzorgen en in een paar uur tijd een online leeromgeving voor jouw school op te tuigen.“

 

Meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning? Neem contact op met Martijn.

Meer tips voor lesgeven op afstand

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Martijn Hermsen
Adviseur
073-6247247

E-mail Martijn