Opleiding hoogbegaafdencoach: “Er is een wereld voor me open gegaan”

1 december 2021

“In een casus ontdekte ik dat de standaardaanpak die ik aanreikte onvoldoende opleverde. Ik had niet het idee dat we bij deze hoogbegaafde leerling konden bereiken wat hij nodig had. Dat triggerde me op zoek te gaan naar een opleiding voor hoogbegaafdencoach. Nou, er is een wereld voor me open gegaan.”

We spreken met Sabine Koninkx. Twee dagen per week is ze intern begeleider op basisschool De Duizendpoot in Geleen, een school van stichting Kindante. De overige drie dagen is ze actief als ambulant begeleider voor Kindante Kwadrant, een ‘onderwijsloket’ dat zowel binnen als buiten de stichting scholen ondersteunt op het gebied van onderwijs- en zorgkwaliteit. In haar rol van coach en ondersteuner van leraren krijgt ze steeds meer te maken met kinderen die mogelijk hoogbegaafd zijn. Afgelopen schooljaar rondde ze bij KPC Groep de opleiding hoogbegaafdencoach af.

 

Sabine: “Ik was op zoek naar een breed georiënteerde opleiding waar de rol van de hoogbegaafdencoach vanuit verschillende perspectieven aan bod komt, vanuit de praktijk maar ook meer beleidsmatig. In de dagelijkse praktijk merk ik hoe belangrijk het is dat onderwijsprofessionals alerter zijn en de signalen van hoogbegaafdheid herkennen. In het onderwijs is er veel kennis over autisme, adhd en dyslexie, maar ook op hoogbegaafdheid moeten we alerter zijn. Ik ben heel blij dat ik in dit onderwerp gedoken ben. Het is belangrijk om kinderen die onderpresteren en hoogbegaafd zijn vroegtijdig te signaleren en hen te kunnen bieden wat zij nodig hebben.”

Meteen in de praktijk aan de slag

“Je krijgt hier een brede basis en de diepgang kun je zelf zoeken mede aan de hand van de literatuur en de handreikingen die opleider Esther de Boer aanreikt. Je kunt hiermee meteen in je eigen praktijk aan de slag en de handreikingen delen met collega’s. Prettig is dat Esther de inhoud goed afstemt op de vragen in de groep en heel flexibel anticipeert op de vraagstukken waarmee de deelnemers in hun praktijk te maken krijgen. Je merkt dat ze een hele brede achtergrond heeft. Ze kan heel goed inzoomen en uitzoomen. Hoewel ik ervoor koos aan de opleiding geheel online deel te nemen, vloog de tijd voorbij door de interactieve en afwisselende werkvormen.”

Leerling in beeld

Sabine ervaart dat ze veel profijt heeft van de handreikingen en inzichten die ze verwerft. “Voor hoogbegaafde leerlingen is het belangrijk dat je niet alleen kijkt naar hun cognitieve capaciteiten maar ook naar de vraag ‘wie is de persoon achter dit kind’ en hoe kan ik met hem of haar een relatie opbouwen? Deze opleiding helpt me ook vooruit op het didactische vlak. Wat bied je aan? Ga je compacten, versnellen, verrijken of ga je aan de slag met een mix?  Ik heb ontdekt dat als je de leerling in beeld hebt er in het reguliere programma veel mogelijkheden zijn om verrijking te realiseren en tegemoet te komen aan de behoeften van hoogbegaafde leerlingen. Ik merk dat mijn tips aan collega’s hen helpen om nieuwe mogelijkheden te zien.”

Doorlopende leerlijn po-vo

Aandacht voor hoogbegaafdheid is zeker ook nodig in de onderbouw, merkt Sabine op. “Deze opleiding heeft me ervan bewust gemaakt dat ik ook voor peuters en kleuters veel kan betekenen.” Een ander inzicht dat mede door de opleiding bij Sabine is vergroot, is het belang van een doorlopende leerlijn po-vo. “In onze groep is een mooie mix van deelnemers uit het po en vo.  Het is heel waardevol om te horen hoe mensen uit het vo naar het po kijken en waar ze tegenaan lopen. Wat me opvalt is hoe belangrijk het aanleren van executieve functies voor leerlingen is om te voorkomen dat ze later in het vo vast gaan lopen op het gebied van planningsvaardigheden en taakaanpak. Ik denk dat we het in het basisonderwijs daar bewuster mee aan de slag moeten gaan.”

Stappen in de toekomst

Door de opleiding heeft Sabine, zo laat ze enthousiast weten, meer zelfvertrouwen gekregen in haar coachende rol. “Ik weet nu welke stappen ik moet zetten om het juiste te doen. In de ondersteuning van leraren maar ook in het gesprek op stichtingsniveau. Vanuit mijn rol als hoogbegaafdencoach heb ik nu de kennis om met collega’s (verder) onderzoek te doen naar hoe het hoogbegaafdenonderwijs vorm kan krijgen op de verschillende niveaus binnen onze stichting. In deze opleiding is er een wereld voor me open gegaan. Fijn dat ik het thema hoogbegaafdheid op deze manier heb kunnen ontdekken. En dat leerproces gaat ook na deze opleiding verder. Ik heb zoveel handreikingen, literatuur en tools gekregen om verder te bestuderen. Voor mij stopt het leren niet."

 

Op 24 maart start een nieuwe editie van de opleiding hoogbegaafdencoach. 

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther