Professionalisering: wanneer werkt het, deugt het en doet het deugd?

10 februari 2020

De professionalisering van leraren, van de school als professionele organisatie en van de relaties die de school met belanghebbenden onderhoudt is een taai en complex vraagstuk. Het professionaliseringsvraagstuk wordt beïnvloed door verschillende belangen, problemen en verschillende inzichten.

  • Zo kan er spanning bestaan tussen de belangen van leraren (frontlinie-intelligentie) en van de schoolleiding (bestuursintelligentie).
  • Leraren kunnen in de overgang van een familiecultuur naar een professionele cultuur ervaren dat niet iedere collega er belang bij heeft om zich te laten aanspreken.
  • Verder zijn er verschillende inzichten over wat werkt (evidence based), wat deugt (morele oordeelsvorming) en wat deugd doet (wat zien we als impact van het professionaliseringsbeleid?).

Vier kernthema's 

Om het taaie professionaliseringsvraagstuk enigszins grijpbaar te maken hebben we vanuit KPC Groep vier thema’s gedefinieerd die we hier weergeven in vier vragen.

1.      Welke mogelijkheden zijn er om van scholing tot professionalisering te komen? Om impact bij onderwijsmensen en in de onderwijspraktijk te bewerkstelligen is waarschijnlijk méér nodig dan een aantrekkelijk programma.

2.       Hoe geef je een programma vorm waarin de belangen van de onderwijsmensen, van de schoolleiding, van de afnemers van onderwijs en de kennis over professionalisering vorm krijgen in waardevolle en waardenvolle vormen van professionaliseringsbeleid en professionaliseringsprogramma’s? De afwegingen die leiden tot professionaliseringspraktijken die goed zijn, goed voelen en goed doen zijn van normatieve aard.

3.      Welke mogelijkheden zijn er voor het ontwikkelen en versterken van een professionele cultuur in de school? Een vraag die we in bijna alle onderzoeks-, opleidings-, en adviestrajecten waarbij we betrokken zijn tegen komen. Helaas is er geen ‘silver bullit’ maar zijn er wel inzichten te geven die kunnen helpen om in specifieke situaties een gewenste ontwikkeling te bewerkstelligen.

4.      Op welke wijze kun je de impact van professionalisering vergroten met een externe blik? Gelukkig maken scholen steeds meer gebruik van hun eigen kennis en netwerk om professionaliseringsbeleid vorm te geven. Externen kunnen daaraan toegevoegde waarde leveren door de schoolorganisatie een spiegel voor te houden. Externen  kunnen de school bewustmaken van terugkerende patronen en daarmee verbonden problemen, om vervolgens te verleiden om winst te boeken door eens buiten de lijntjes te kleuren. Externen kunnen gespecialiseerde opleiders en adviseurs zijn, maar ook belanghebbenden - zoals het aanleverend en afnemend onderwijs.

De vier vragen die we hier stellen geven richting aan vier masterclasses die we op 2, 9, 16 en 23 maart organiseren. U kunt zich nog tot 25 februari inschrijven voor één of méér van deze masterclasses of voor de hele serie.

Informatie en inschrijven masterclasses

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton