Publicatie over externe samenwerking in het MBO

26 september 2018

MBO opleidingen hebben de opdracht om iedere dag opnieuw het beroepsonderwijs voor de toekomst te verzorgen. Dat betekent zorgen dat supermarktmanagers, machinebouwers en verpleegkundigen up-to-date worden opgeleid. Zorgen dat MBO gediplomeerden een plek kunnen veroveren in het veranderende beroepenveld.

Om duurzaam beroepsonderwijs te kunnen maken moeten de beroepsopleiders zicht hebben op het verdwijnen en veranderen van beroepen en het verschijnen van nieuwe beroepen. Om die opgave te kunnen realiseren zijn sterke relaties nodig met het werkveld, maar ook met andere scholen, lerarenopleidingen en kenniscentra.

Praktisch hulpmiddel

We ontwikkelden als opvolger van de eerste editie van 2017 het MBO Groeiboek 2018 als reflectie-instrument. Een hulpmiddel om in de school het gesprek met elkaar aan te gaan over de externe gerichtheid en de inbedding van de school in de omgeving. Voor de samenstelling van deze tweede aflevering van het MBO Groeiboek, raadpleegden we experts uit het MBO. N.a.v. deze publicatie organiseren we een tweedaagse werkplaats einde dit jaar. 

U kunt de publicatie gratis downloaden

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur
06–53221513

E-mail Ton