“Rollen innemen op de lijn tussen leerkrachtgestuurd en leerlinggestuurd onderwijs”

9 oktober 2018

Als netwerkorganisatie positioneert KPC Groep zich in het onderwijsveld. Een nieuwe lijn hierin is de verbinding met ‘teacher leaders’. Zoals met Maegen Officer, leerkracht primair onderwijs bij stichting Proominent in Ede. “Als leerkrachten leren, vindt er verandering plaats in de klas.”

Maegen: “Omdat ik warmloop voor onderwijsvernieuwing koos ik enkele jaren geleden voor de Master Leren en Innoveren. Sindsdien beweeg ik mij als ‘teacher leader’ op het snijvlak van professionalisering en onderwijsinnovatie.” Na ruim tien jaar voor de klas is Maegen sinds kort actief als intern begeleider. “Deze nieuwe rol biedt mij de kans om me op schoolniveau met onderwijsverbetering bezig te houden. Omdat ik ook voor de klas sta, zie ik meteen hoe een mooi uitgedacht plan in de praktijk werkt.”

Stijl van werken

Wat is karakteristiek voor haar stijl van werken? Maegen: “Ik ben iemand die bedachtzaam en analytisch is. Ik wil eerst graag de huidige situatie in kaart brengen alvorens naar de eerste de beste oplossing te gaan. Dit doe ik het liefst 'bottom up' in samenspraak met betrokken partijen en vanuit een gezamenlijke veranderambitie. Daarbij zorg ik voor de nodige theorie, die ik dankzij mijn ervaring voor de klas duidelijk kan vertalen naar de praktijk. “

Lerende leerkrachten

De affiniteit van Maegen ligt vooral bij verandertrajecten op het snijvlak van professionalisering en onderwijsvernieuwing. “Die twee processen kunnen niet zonder elkaar: als leerkrachten leren, vindt er verandering plaats in de klas. En als het onderwijsproces positief verandert, zorgt de betrokkenheid en het enthousiasme van leerlingen voor gemotiveerde leraren. Als deze twee processen elkaar positief beïnvloeden, weet ik dat ik mijn werk goed heb gedaan.”

Didactische thema’s

Naast de begeleiding van visietrajecten heeft Maegen veel ervaring met didactische thema’s zoals differentiatie, coöperatief leren en het anders organiseren van (thematisch) onderwijs aan combinatiegroepen.  “Zo heb ik met een kleine groep collega’s praktijkonderzoek gedaan naar de differentiërende werking van coöperatief leren in combinatiegroepen. De klas ging op vaste momenten in kleine groepjes met elkaar samenwerken.”

Leerlingbetrokkenheid

Maegen licht verder toe. “Die groepjes waren heterogeen: er zaten leerlingen van de jongere en oudere groep door elkaar. Maar ze droegen allemaal iets bij en hadden elkaar nodig om de opdracht te volbrengen. Dat leidde tot meer cohesie in de groep en een verhoogde leerlingbetrokkenheid. Kinderen waren enthousiast en dat was voor de leerkrachten heel motiverend. Tegelijkertijd merkten leerkrachten op dat hun rol veranderde: meer coach en procesbegeleider. Zij werden zich meer bewust van de verschillende rollen die zij kunnen innemen, op de lijn tussen leerkrachtgestuurd en leerlinggestuurd onderwijs.

'Gereedschapskist'

Wat ziet Maegen als winstpunten van dit leerproces? “Ik zie dat zij nu bewust kiezen welke activiteit en welke leerkrachtrol het beste past bij een les. De ene keer is dat een coöperatieve werkvorm, de andere keer een klassikale instructie. Dat vind ik ook mooi. Dat leerkrachten zich niet alleen gedragen volgens hun onbewuste persoonlijke stijl, maar doelbewust kunnen kiezen uit een 'gereedschapskist' vol werkvormen, modellen en leerkrachtrollen.”