Seminar Werk maken van pedagogiek

15 november 2018

Werk maken van pedagogiek. Deze boodschap van Gert Biesta vindt veel weerklank in het onderwijsveld. Leraren, schoolleiders en beleidsmakers willen in het onderwijs ruimte creëren voor persoonswording verbonden met socialisatie en kwalificatie.  De hamvraag is: hoe? Wat betekenen al die goede voornemens voor de onderwijsprofessionals zelf?

  • Wat vraagt “de terugkeer van het lesgeven” van de professionele ontwikkeling in het onderwijs?
  • Hoe daag je kinderen en jongeren uit om hun eigen vrijheid op volwassen wijze ter hand te nemen?
  • Welke steun kun je als professional hierbij bieden?
  • Wat is er nodig om in scholen professionele ruimte te creëren voor de pedagogische ontwikkeling?
  • Hoe faciliteer je als schoolleider de onderwijspedagogische ontwikkeling van leraren?

In een interactief programma - waarin Gert Biesta een keynote verzorgt - verleiden wij u op 17 januari om kritische vragen te stellen bij uw eigen onderwijspraktijk. U gaat op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden en krijgt praktische adviezen van ervaren onderwijsprofessionals, adviseurs en onderzoekers. 

Meer informatie en inschrijven

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton