Splendid isolation (blog)

18 maart 2020

De gedwongen isolatie en sociale afstand, die we momenteel in acht moeten nemen, dwingt tot nadenken en kan zo ook tot nieuwe inzichten leiden. Ik ben positief verrast door alle creativiteit en nieuwe initiatieven die door scholen - managers, leraren en ouders gezamenlijk -  zijn ontplooid om ondanks alle beperkingen het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. En nog verrassender is de snelheid waarmee dit gebeurt.

Nu leerlingen en studenten geen klassikaal onderwijs meer kunnen volgen door de gedwongen schoolsluitingen valt op dat, letterlijk van de ene dag op de andere, allerlei vormen van afstandsonderwijs worden uitgevonden. Het viel mij bijvoorbeeld op hoe snel een docent tijdens een interview op WhatsApp een aantal mogelijkheden op kon noemen die gebruikt worden om leerlingen op afstand onderwijs aan te bieden. Filmpjes op YouTube, videocolleges, opdrachten per email, chatbox met de leraar, videoconferencing, appgroepen rond thema’s.  Mooi, creatief en ondernemend. Hulde en respect.

Het is eigenlijk jammer dat een aantal van deze innovatieve oplossingen niet veel eerder en vaker in ons reguliere onderwijs zijn toegepast. De wetgeving liet het vaak niet toe. Maar onder druk wordt alles vloeibaar. Zelfs wetgeving. Hoe dan ook, de vraag is nu hoe we (een deel van) de innovaties, die we nu onder druk van een wereldwijde crisis bedenken en uitvoeren, behouden voor ons toekomstige onderwijs. Daarmee lossen we waarschijnlijk veel van de huidige ‘problemen’ en uitdagingen van het onderwijs op - denk aan het lerarentekort en de behoefte aan geïndividualiseerde leertrajecten -  en moderniseren we het tegelijkertijd.

Een tweesnijdend zwaard dus. En nu we toch in de creativiteits- en vernieuwingsmodus zitten. We kunnen de komende periode wellicht ook gebruiken om via Design Thinking en Effectuation in beeld te brengen hoe we het onderwijs in de toekomst nog flexibeler en onze leerlingen en studenten nog wendbaarder en ondernemender kunnen maken. Dan hebben we straks weliswaar een in vele opzichten zware crisis gehad, maar komen we er ook uit met beter en flexibeler onderwijs. Komt er toch nog iets goeds uit deze crisis.

 

Blog van Frans M. Donders, associé KPC Groep/directeur KPC Interim

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Frans Donders
Directeur KPC Interim/Adviseur
06-12504008

E-mail Frans